مسابقات شنای پیشکسوتان برگزار می شود

رقابت های شنای پیشکسوتان به میزبانی استان کردستان آخر هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با تصمیم کمیته شنای پیشکسوتان، مسابقات شنای پیشکسوتان ایران در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آذر ماه به میزبانی استان کردستان برگزار می شود.
استان های اصفهان، کرمانشاه، کیش، قم، آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، تهران،مازندران، توابع تهران، گیلان و خوزستان برای شرکت در این دور از رقابت ها اعلام آمدگی کرده اند.
تاریخ مسابقات:
ورود به اردو: چهارشنبه ۲۷ آذرماه
برگزاری مسابقات: ۲۸/۲۹ آذرماه
خروج از اردو ۳۰ آذرماه

*مواد مسابقات گروه های سنی

۲۵-۲۹ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۳۰-۳۴ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۳۵-۳۹ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۴۰-۴۴ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۴۵-۴۹ سال ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۵۰-۵۴ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۵۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه
۵۵-۵۹ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۵۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر پروانه
۶۰-۶۴ سال ۵۰ متر قورباغه- ۵۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر آزاد
۶۵-۶۹ سال ۵۰ متر قورباغه- ۵۰ متر کرال پشت- ۵۰ متر آزاد
۷۰-۷۴ سال ۵۰ متر قورباغه- ۵۰۵۰ متر کرال پشت- متر آزاد
۷۵-۷۹ سال ۵۰ متر آزاد- ۵۰ متر قورباغه
۸۰ سال به بالا ۵۰ متر آزاد- ۵۰ متر قورباغه
۵۰×۴ متر آزاد تیمی مجموع ۱۶۰ سال به بالا
۵۰×۴ متر مختلط تیمی مجموع ۱۴۰ سال به بالا

image_printپرینت مطلب