نتایج دور نخست لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال

Print Friendly
نتایج دور نخست لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال

دور نخست لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از امروز چهارشنبه نهم آبان ماه سال ۱۳۹۷ در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور با حضور ۱۰ تیم از  صبح امروز چهارشنبه نهم آبان ماه ۱۳۹۷ در تهران آغاز شد.دور نخست این مسابقات نهم الی ۱۲ آبان ۱۳۹۷ به میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

 

ردیف گروه تیم نتیجه تیم روز تاریخ ساعت
۱ A پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۵ آزادی (الف) چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۹
۲ A ۹دی (ب) ۰ ۱۳ نو فلاح (الف) چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۰
۳ B ۹دی (الف) ۱۰ ۲ نوفلاح (ب) چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۱
۴ B آبمیوه سجاد مشهد ۷ ۲ پخش اسلامی زنجان  چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۲
۵ A ۹دی (ب) ۱ ۹ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۶
۶ A استخر انقلاب اصفهان ۶ ۸ آزادی(الف) چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۷
۷ B آبمیوه سجاد مشهد ۷ ۶ ۹دی (الف) چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۸
۸ B پیام تبریز ۶ ۲ نوفلاح  (ب) چهارشنبه ۹۷/۸/۰۹ ۱۹
۹ A استخر انقلاب اصفهان ۱۱ ۰ ۹دی (ب) پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۹
۱۰ A نوفلاح (الف) ۹ ۷ پیشگامان کویر یزد پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۰
۱۱ B پیام تبریز ۳ ۵ آبمیوه سجاد مشهد پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۱
۱۲ B پخش اسلامی زنجان  ۵ ۹ ۹دی (الف) پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۲
۱۳ A نوفلاح (الف) ۸ ۳ استخر انقلاب اصفهان پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۶
۱۴ A آزادی(الف) ۱۱ ۲ ۹دی (ب) پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۷
۱۵ B پخش اسلامی زنجان  ۶ ۹ پیام تبریز پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۸
۱۶ B نوفلاح (ب) ۰ ۱۰ آبمیوه سجاد مشهد پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ۱۹
۱۷ A آزادی (الف) ۴ ۶ نوفلاح (الف) جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۹
۱۸ A پیشگامان کویر یزد ۸ ۳ استخر انقلاب اصفهان جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۰
۱۹ B نوفلاح (ب) ۱ ۶ پخش اسلامی زنجان  جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۱
۲۰ B ۹دی (الف) ۷ ۱ پیام تبریز جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۲

 

 

ردیف مقام تیم نتیجه تیم روز تاریخ ساعت
۲۱ نهم/دهم (نوفلاح ب) ۵B ۳ ۸ (۹ دی ب)  ۴A جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۵
۲۲ هفتم/هشتم پخش اسلامی زنجان ۴B ۳ ۷ استخر انقلاب اصفهان ۴A جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۶:۱۵
۲۳ ششم/پنجم (پیام تبریز) ۳B ۸ ۹ (آزادی الف) ۳A جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۷:۳۰
۲۴ چهارم /سوم (۹دی الف) ۲B ۵ ۹  (پیشگامان کویر یزد) ۲A جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۸:۴۵
۲۵ آول/ دوم  (آبمیوه سجاد مشهد) ۱B ۳ ۱۱ (نوفلاح الف) ۱A جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۲۰

 

انتهای پیام

 


Print Friendly

اخبار مرتبط