نتایج لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور ۱۴۰۰

Print Friendly
نتایج لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور 1400

مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از ۲۳ مهر سال جاری در پنج گروه چهار تیمی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور با برگزاری دیدارهای مرحله گروهی در استخر قهرمانی آزادی تهران آغاز شد.

 گروهبندی مسایقات به شرح زیر است:

  گروه A گروه B گروه C گروه D گروه E
۱ تی وان مشهد نوفلاح (۱) آکادمی۹دی پیشگامان کویر یزد آزادی
۲ قهرمانان مشهد   پرگاس ماراتون اصفهان
۳ نفت آبادان میرداماد تبریز طلایه‌داران مهیار خوشبخت نوفلاح (۲)
۴ زنجان خوزستان سوبافیت شهیدخلیفه سلطان مرکزی

 

نتایج مسابقات به شرح زیر است:

گروه‌های A و B

ردیف تیم تیم ساعت تاریخ روز گروه محل برگزاری نتیجه
۱ نوفلاح (۱) میرداماد تبریز ۹:۳۰ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰ جمعه B استخر آزادی تهران  ۲۵ – ۶
۲ تی وان مشهد نفت آبادان ۱۱:۰۰ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰ جمعه A استخر آزادی تهران  ——-
۳ قهرمانان مشهد زنجان ۱۲:۳۰ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰ جمعه A استخر آزادی تهران  ۵ – ۱۲
۴ نوفلاح (۱) خوزستان ۱۶:۰۰ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰ جمعه B استخر آزادی تهران  ۲۴ – ۸
۵ زنجان نفت آبادان ۱۷:۳۰ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰ جمعه A استخر آزادی تهران  ——-
۶ تی وان مشهد قهرمانان مشهد ۱۹:۰۰ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰ جمعه A استخر آزادی تهران  ۲۲ – ۲
۷ زنجان تی وان مشهد ۹:۳۰ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ شنبه A استخر آزادی تهران  ۶ – ۹
۸ نفت آبادان قهرمانان مشهد ۱۱:۰۰ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ شنبه A استخر آزادی تهران  ——-
۹ خوزستان میرداماد تبریز ۱۲:۳۰ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ شنبه B استخر آزادی تهران  ۷ – ۷

 

 

گروه‌های C و D

ردیف تیم تیم ساعت تاریخ روز گروه محل برگزاری نتیجه
۱ آکادمی ۹دی طلایه داران ۹:۳۰ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ یکشنبه C استخر آزادی تهران  ۱۶_ ۲
۲ پرگاس سوبافیت ۱۱:۰۰ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ یکشنبه C استخر آزادی تهران  ۳_ ۲۲
۳ پیشگامان کویر یزد مهیار خوشبخت ۱۲:۳۰ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ یکشنبه D استخر آزادی تهران  ۱۲_ ۳
۴ ماراتن شهید خلیفه سلطان اصفهان ۱۶:۰۰ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ یکشنبه D استخر آزادی تهران  ۷_ ۱۴
۵ طلایه داران سوبافیت ۱۷:۳۰ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ یکشنبه C استخر آزادی تهران  ۵_ ۱۴
۶ آکادمی ۹ دی پرگاس ۱۹:۰۰ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ یکشنبه C استخر آزادی تهران  ۲۲_ ۰

گروه‌های C و D

ردیف تیم تیم ساعت تاریخ روز گروه محل برگزاری نتیجه
۷ شهید خلیفه سلطان اصفهان مهیار خوشبخت ۹:۳۰ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ دوشنبه D استخر آزادی تهران  ۱_ ۱۰
۸ پیشگامان کویر یزد ماراتن ۱۱:۰۰ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ دوشنبه D استخر آزادی تهران ۱۴_ ۳ 
۹ سوبافیت آکادمی۹دی ۱۲:۳۰ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ دوشنبه C استخر آزادی تهران  ۴_ ۱۱
۱۰ پرگاس طلایه داران ۱۶:۰۰ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ دوشنبه C استخر آزادی تهران  ۱۰_ ۱۷
۱۱ شهید خلیفه سلطان اصفهان پیشگامان کویر یزد ۱۷:۳۰ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ دوشنبه D استخر آزادی تهران  ۲_ ۱۴
۱۲ مهیار خوشبخت ماراتن ۱۹:۰۰ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ دوشنبه D استخر آزادی تهران  ۱۶_ ۵

 

 

 

گروه‌های E

ردیف تیم تیم ساعت تاریخ روز گروه محل برگزاری نتیجه
۱ آزادی نوفلاح (۲) ۹:۳۰ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ سه‌شنبه E استخر آزادی تهران  ۱۱ – ۱۰
۲ اصفهان مرکزی ۱۱:۰۰ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ سه‌شنبه E استخر آزادی تهران  ۱۷ – ۲
۳ مرکزی نوفلاح (۲) ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ سه‌شنبه E استخر آزادی تهران  ۶ – ۱۴
۴ اصفهان آزادی ۱۷:۳۰ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ سه‌شنبه E استخر آزادی تهران  ۸ – ۱۰
۵ آزادی مرکزی ۹:۳۰ ۲۸/۰۷/۱۴۰۰ چهارشنبه E استخر آزادی تهران  ۹ – ۲
۶ نوفلاح (۲) اصفهان ۱۱:۰۰ ۲۸/۰۷/۱۴۰۰ چهارشنبه E استخر آزادی تهران  ۵ – ۱۲

 

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط