نتایج مرحله نخست مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال

Print Friendly
نتایج مرحله نخست مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال

مرحله نخست مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال پسران کشور در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی پیگیری و به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله نخست لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از ۱۳ الی ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱ در محل  استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور ۱۵ تیم در چهار گروه پیگیری و به پایان رسید.

۹ دی الف و ب، هتل آسمان، رابرکسین اهواز، خوشبخت الف و ب، مهندسان مشاور ارکان شهر تبریز، تیوان، آزادی، تک فن امیدیه، میرداماد تبریز، طلایه داران، شهید نوفلاح، فارس و پرگاس ۱۵ تیم حاضر در این رقابت ها هستند.

 

 

نتایج مسابقات مرحله اول زیر ۱۷ سال ۱۳ الی ۱۶ آذرماه – آزادی تهران

نتایج روز نسخت : 

۹دی الف ۳۲ – هتل آسمان ۰
۹دی ب ۱۷ – رابرکسین اهواز ۱۵
میرداماد تبریز ۱۱- آزادی ۵
طلایه داران ۹- تک فن امیدیه ۳
خوشبخت ب ۱۰- مهندسان مشاور ارکان شهر تبریز ۹
خوشبخت الف ۱۹- تیوان مشهد ۳
فارس ۳۲- پرگاس ۱

 

نتایج روز دوم :

خوشبخت ب ۶ – تیوان ۱۶
مهندسان مشاورارکان شهر تبریز ۰ – خوشبخت الف ۲۶
میرداماد تبریز ۶ – تک فن امیدیه ۶
آزادی ۳ – طلایه داران ۲
۹دی الف۲۷ – رابراکسین اهواز ۲
۹دی ب ۱۲ – هتل آسمان ۶
پرگاس ۰ – نوفلاح ۳۲

 

نتایج روز سوم :

میرداماد تبریز ۱۲ – طلایه داران ۴
تک فن امیدیه ۷ – آزادی ۷
فارس ۱ – شهید نوفلاح ۱۹
۹دی الف ۲۶ – ۹دی ب ۰
رابراکسین۱۱ – هتل آسمان ۱۱
خوشبخت ب۳ – خوشبخت الف۲۰
تیوان مشهد ۱۶ – مهندسان مشاورارکان شهرتبریز۲

 

نتایج روز چهارم:

۹دی الف ۵ – مهندسان مشاورارکان شهرتبریز(باخت فنی) ۰
۹ دی ب ۱۰ – خوشبخت ب ۲
رابراکسین اهواز ۶ – تیوان مشهد ۱۹
هتل آسمان ۳ – خوشبخت الف ۲۵
آزادی ۱۳ – پرگاس ۴
طلایه داران ۶ – فارس ۵
تک فن امیدیه ۳ – شهید نوفلاح ۱۵

 

انتهای پیام 


Print Friendly

اخبار مرتبط