پیشتازی شناگران تیم ستارگان دولفین در پایان روز نخست

نخستین روز از مرحله سوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور با پیشتازی شناگران تیم ستارگان دلفین به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله سوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور که از صبح امروز پنج شنبه ٢۰بهمن ماه در استخر ورزشگاه ازادی تهران و با رقابت ۶ تیم ستارگان دلفین، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای گیلان، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای تهران ب آغاز شده است، بعد از ظهر امروز نیز در ۵ ماده دوم پیگیری شد که با برتری شناگران تیم ستارگان دولفین همراه بود. نتایج نفرات برتر ۵ ماده دوم روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:: متر مختلط انفرادی ۴۰۰ ١-مریم اورنگی ازهیئت شنای فارس با زمان ۴١ / ۵۰/ ۵ دقیقه ٢-مائده طهماسبی ازستارگان دلفین با زمان ١٣ / ۰۰ / ۶ دقیقه ٣-پریسا پورمتین فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٣٩/ ۰٣ / ۶ دقیقه ١۰۰متر آزاد: ١-زهرا حسین زاده نمینی ازتهران الف با زمان ۰۶٧ / ۰٢ / ١ دقیقه ٢-سولماز خوشکلام ازهیئت شنای گیلان با زمان ٨٣/ ۰٣ / ١ دقیقه ٣-زهرا برادران از ستارگان دلفین با زمان ٧٨ / ۰۵ / ١ دقیقه
متر کرال پشت ۵۰ ١-راحله محمد میرزایی از ستارگان دلفین با زمان ۶٩ / ٣٣ ثانیه ٢-سارینا اشتیاقی ازستارگان دلفین با زمان ٨٣ / ٣۴ ثانیه ٣-سیده نرجس موسوی شیرازی فرد ازهیئت شنای فارس با زمان ٨٣ / ٣۴ ثانیه
٨۰۰متر آزاد: ١-نگار خرم نیک از ستارگان دلفین با زمان ٧٢/ ٣۶ / ١١ دقیقه ٢-سیما عروجی از ستارگان دلفین با زمان ٨٨ / ۵۰ / ١١ دقیقه ٣-فهیمه رضایی ازفولاد مبارکه سپاهان با زمان ۶٩ / ۰۰ / ١٢ دقیقه
٢۰۰متر پروانه:
١-سوگند بهنام ازستارگان دلفین با زمان ۰۰ / ۴٧ / ٢ دقیقه ٢-مانا حسینی بای از هیئت شنای تهران الفبا زمان ۰٢ ۴٧/ / ٢ دقیقه ٣-شیما عبد شنطیانی از هئیت شنای فارس با زمان ۶٩ / ۵۰/ ٢ دقیقه در نخستین روز از مرحله سوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور – جام خلیج فارس شناگران تیم ستارگان دلفین موفق به کسب٣۰١ امتیاز شدند و در مجموع کل با١۵۴۵ امتیاز صدرنشین این رقبتها هستند.
این مسابقات صبح فردا جمعه ٢١بهمن ماه با رقابت شناگران در۵ ماده سوم پیگری خواهد شد.

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.