پیشتازی شناگران نفت امیدیه و شناگران پیشتاز البرز در ۵ماده نخست

نخستین روز از مرحله دوم دهمین دوره مسابقات شنای باشگاههای کشور با برتری شناگران تیم نفت امیدیه وشناگران پیشتاز البرز همراه بود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دهمین دوره مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس از صبح امروز پنجشنبه ٢٨ دی با رقابت ٨تیم ؛نیروی هوایی باشگاه ورزشی نیل، نفت امیدیه،مقاومت بسیج،شناگران پیشتاز البرز، جوانان زنجان،پارالمپیک وپیام مخابرات تبریز و نفت تهران در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد و در رقابتهای صبح در ۵ماده نخست شناگران تیم های نفت امیدیه و شناگران پیشتاز البرز صاحب عناوین برتر شدند که نتایج آن به شرح ذیل می باشد: *٢۰۰متر کرال پشت: ١- احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان ٢دقیقه و ٢٣ثانیه و ٩٢ صدم ثانیه ٢- اصلان صالحیان از مقاومت بسیج با زمان ٢دقیقه و٢۵ثانیه و ٣۴ صدم ثانیه ٣- سعید آشتیانی نفت امیدیه با زمان ٢دقیقه و ٢۶ ثانیه و ٢١ صدم ثانیه *۵۰متر آزاد: ١-سینا یوسف زادگان از شناگران پیشتاز البرز با ٢۴ ثانیه و۶٨ صدم ثانیه ٢- افشین عسگری نفت امیدیه با زمان ٢۴ ثانیه و٩٢ صدم ثانیه ٣- محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان ٢۵ ثانیه و ١٢ صدم ثانیه *٢۰۰متر قورباغه: ١- سینا رجبی مقدم از نفت امیدیه با زمان ٢دقیقه و ۴٢ثانیه و ٢٨صدم ثانیه ٢- امیر محمد شجاعی فراز نفت امیدیه با زمان ٢دقیقه و ۴۵ثانیه و ۰٧ صدم ثانیه ٣- ایمان مینا سرشت از نفت تهران با زمان ٢دقیقه و ۴۵ ثانیه و ٨۵صدم ثانیه * ۴۰۰ متر آزاد: ١- آرین اولیایی از نفت امیدیه با زمان ۴ دقیقه و ٣۰ ثانیه و ٨٨صدم ثانیه ٢- فرهاد فیاض از نفت امیدیه با زمان ۴ دقیقه و ٣۶ ثانیه و ٨٣صدم ثانیه ٣- سجاد فرشچی از شناگران پیشتاز البرز با زمان ۴ دقیقه و ۴٢ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه *۴در١۰۰متر مختلط تیمی: ١- نفت امیدیه با زمان ۴ دقیقه و ١٩ثانیه و٩۴صدم ثانیه ٢- مقاومت بسیج با زمان ۴ دقیقه و٢۵ثانیه و ٩٩ صدم ثانیه ٣- نفت تهران با زمان ۴ دقیقه و ٣۰ ثانیه و ۶٩ صدم ثانیه
بدین ترتیب در پایان رقابتهای صبح نفت امیدیه همچنان با ١٢٨۵ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و تیمهای مقاومت بسیج با١١١۶،نفت تهران با٩۰١ امتیاز و شناگران پیشتاز البرز با ٨۴٢ امتیاز در مکانهای دوم تا چهارم جدول قرار دارند. این رقابتها عصر امروز پنجشنبه با برگزاری ۵ ماده دوم پیگیری خواهد شد و شناگران در مواد ۴ در ١۰۰ متر مختلط،١۰۰متر آزاد،۵۰متر کرال پشت،٨۰۰ متر آزاد و ٢۰۰متر پروانه به رقابت خواهند پرداخت.

image_printپرینت مطلب