پیشتازی شیرجه روهای آذربایجان شرقی و تهران در مسابقات قهرمانی کشور

سومین و آخرین روز مسابقات شیرجه رده های سنی و عموم قهرمانی کشور با پیشتازی شیرجه روهای آذربایجان شرقی و تهران همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در سومین روز مسابقات شیرجه قهرمانی کشور که با شرکت ۶ تیم در استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود، شیرجه روهای آذربایجان شرقی و تهران عناوین برتر مواد مختلف مسابقاتی را به خود اختصاص دادند.

نتایج نهایی روز پایانی این مسابقات به شرح زیر است:
* ماده پرش از سکو (رده سنی ١۶-١٨ سال)
١- علی شکول از آذربایجان شرقی با ٣٣۶ امتیاز
٢- سجاد آبخیز از تهران با ٣۰۶ امتیاز
٣- مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی با ٣۰۴ امتیاز

* ماده پرش از سکو (رده سنی عموم )
١- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با ٣٢٣ امتیاز
٢- شهنام نظرپور از کرمانشاه با ٣١٣ امتیاز
٣- فرهاد افسری از آذربایجان شرقی با ٢۰۵ امتیاز
*ماده شیرجه هماهنگ از تخته سه متر(رده سنی ١۶-١٨ سال)
١- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مهرداد مرادی و علی شکول) با ٩١/١٩١ امتیاز
٢- تیم تهران (متشکل از سینا انگوتی و حمید کریمی) با ٧۶/١٩١ امتیاز
٣- تیم مرکزی (متشکل از سجاد جودکی و امیرحسین مدبری) با ۶٩/١٨۰ امتیاز

*ماده شیرجه هماهنگ از تخته سه متر (رده سنی عموم)
١- تیم تهران (متشکل از قائم میرابیان و شهباز شهنازی با ٨۵/٢۶٣ امتیاز
٢- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مجتبی ولی پور و فرهاد افسری) با ٩۴/٢۰۰ امتیاز
٣- تیم کرمانشاه (متشکل از محمد صدیق حشمتیان و شهنام نظرپور) با زمان ١٧/١٧۴ امتیاز

*ماده شیرجه هماهنگ از سکو (رده سنی ١۶-١٨ سال)
١- تیم تهران (متشکل از سینا انگوتی و سجاد آبخیز) با ٢۶/١٩٩ امتیاز
٢- تیم مرکزی (متشکل از سجاد جودکی و امیرحسین مدبری ) با ۴٣/١٩١ امتنیاز
٣- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مهرداد مرادی و علی شکول) با ٩۴/١٨٨ امتیاز

* ماده شیرجه هماهنگ (رده سنی عموم)
١- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مجتبی ولی پور و فرهاد افسری ) با ٣۵/٢۰٨ امتیاز
٢- تیم کرمانشاه (متشکل از محمد صدیق حشمتیان و شهنام نظرپور) با ١٩١ امتیاز
٣- تیم همدان (متشکل از عرفان خوشندی و پوریا رحمانی) با ٢٢/١۴٩ امتیاز

مسابقات شیرجه قهرمانی رده های سنی و عموم قهرمانی کشور طی سه روز و با شرکت ۶ تیم ؛ آذربایجان شرقی، مرکزی، فارس، خراسان رضوی، تهران و همدان در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد که تیم آذربایجان در رده های سنی عموم و نوجوانان و تهران در رده سنی جوانان عناوین قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.