مسابقات قهرمانی آسیا - هند/

گزارش تصویری – نخستین تمرین تیم ملی شنا در بنگلور

Print Friendly
گزارش تصویری - نخستین تمرین تیم ملی شنا در بنگلور

عکس: امیر رضایی راد/

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم ملی شنا ایران در نخستین روز اقامتش در شهر بنگلور هند نخستین جلسه تمرین آبی را پشت سر گذاشت.

photo_2019-09-23_10-47-30 (2) photo_2019-09-23_10-47-30 (3) photo_2019-09-23_10-47-30 (4) photo_2019-09-23_10-47-30 photo_2019-09-23_10-47-23 photo_2019-09-23_10-47-24 photo_2019-09-23_10-47-26 (2) photo_2019-09-23_10-47-26 photo_2019-09-23_10-47-27 (2) photo_2019-09-23_10-47-27 photo_2019-09-23_10-47-28 (2) photo_2019-09-23_10-47-28 (3) photo_2019-09-23_10-47-28 (4) photo_2019-09-23_10-47-28 (5) photo_2019-09-23_10-47-28 photo_2019-09-23_10-47-29 (2) photo_2019-09-23_10-47-29 (3)

photo_2019-09-23_10-47-21 photo_2019-09-23_10-47-21 (3) photo_2019-09-23_10-47-21 (2) photo_2019-09-23_10-47-17 photo_2019-09-23_10-47-17 (2) photo_2019-09-23_10-47-14 photo_2019-09-23_10-47-14 (2) photo_2019-09-23_10-47-08 photo_2019-09-23_10-45-00 photo_2019-09-23_10-44-59 photo_2019-09-23_10-44-59 (3) photo_2019-09-23_10-44-59 (2) photo_2019-09-23_10-44-52 photo_2019-09-23_10-44-52 (2)

تیم ملی شنا

photo_2019-09-23_10-44-50


Print Friendly

اخبار مرتبط