واترپلوئیست گچسارانی تیم ملی ایران که همواره بدور از حاشیه خوش درخشیده است.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

چپ دست پرقدرت تیم ملی واترپلوی ایران که یکی از آینده داران این رشته است.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

بازیکن خوش اخلاقی که یکی از ارکان اصلی تیم ملی واترپلوی ایران است.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

ارشیا الماسی اگر چه از جوانان تیم ملی واترپلو ایران به شمار می رود اما حضور مستمر در رده های سنی مختلف تیم ملی موجب شده تا امروز به عنوان یکی از قهرمانان با تجربه ایران شناخته شود.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

بازیکنان کرمانشاهی تیم ملی واترپلو ایران که یکی از پر تلاش ترین بازیکنان تیم است.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

سنگربان اول تیم ملی واترپلو ایران که بعنوان قلب تیم از دروازه ابران محافظت می‌کند.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

کاپیتان تیم ملی واترپلو ایران یکی از باسابقه ترین بازیکنان حال حاضر تیم و در بسیاری از موفقیت‌های اخیر، همراه تیم ملی بوده است.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/