آئین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه دختران زیر ۱۵ سال

مسابقات شنا مسافت کوتاه رده های سنی نوجوانان دختران زیر 15 سال 25 و 26 شهریور ماه سال جاری به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شنا مسافت کوتاه رده های سنی نوجوانان دختران زیر ۱۵ سال  تحت عنوان جام قهرمانی آذربایجانبرگزار می شوداین رقابت‌ها ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ برای متولدین دختر سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ برنامه ریزی شده است.

این مسابقات با هدف توسعه کمی و کیفی شنای کشور به میزبانی استان آذربایجان شرقی و در استخر آبادگران شهر تبریز برگزا می‌شود.

(نسخه پی دی اف این آئین نامه به همراه زمانبندی مسابقات + برنامه غذایی + برگ ارنج تیم ها به انتهای خبر اضافه شده است)

 

آئین نامه اجرایی مسابقات شنا (مسافت کوتاه) جام قهرمانی آذربایجان” رده سنی زیر ۱۵سال (متولدین  ۱۳۸۳-۱۳۸۰):

۲۵ لغایت ۲۶ شهریور ۹۴ – ویژه دختران

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت کوتاه دختران در رده سنی نوجوانان زیر ۱۵ سال  تحت عنوان- جام قهرمانی آذربایجان –  جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور  به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.

 

²تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست ۱ نفر

ب) مربی ۱ نفر

ج) ورزشکار ۸ نفر

حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار ۱۰ نفرخواهد بود.

 

 

²محل وزمان اجرای مسابقات:

رده سنی متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
نوجوانان (دختر) ۱۳۸۳- ۱۳۸۰ بعدازظهرسه شنبه ۱۳۹۴/۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۶/۲۵ ۱۳۹۴/۶/۲۶ صبح روز جمعه ۱۳۹۴/۶/۲۷

 

²محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری: آ. شرقی- تبریز – خیابان آزادی – بعد از چهارراه مارالان- روبروی پمپ بنزین – استخر آبادگران

محل اسکان: آ. شرقی- تبریز–چهارراه آبرسانی- بطرف بیمارستان شمس – جنب گلفروشی گلها – هتل ۳ستاره آبشاران

مسئول پذیرش  : خانم قصاب زاده – خانم حلاج

 

 

²چگونگی برگزاری مسابقات:

۱- مسابقات به صورت نهایی (Time Final) برگزار خواهد شد.

۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد. (زمان استارت مسابقات عصر روز آخر راس ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد.)

۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

 

 

²کنگره مسابقات:

رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات(سه شنبه ۲۴شهریور) در محل اردو انجام خواهد شد.

²دستورجلسه :   

۱- تلاوت قرآن کریم

۲- خیر مقدم

۳- حضور و غیاب تیم ها

۴- شرح نحوه برگزاری مسابقات

۵-آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه : اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:

  • ناظرفنی فدراسیون
  • ناظرداوری فدراسیون
  • سرپرست کل مسابقات
  • سرپرست اجرایی مسابقات
  • سرداور مسابقات

 

²مدارک مورد نیاز:

۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویری آن

تبصره۱: چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه فایل تصویری گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدین الزامی است.

۲- یک قطعه عکس ۴×۳ و ارسال فایل دیجیتالی آن

۳- کارت بیمه پزشکی ورزشی (صادره ۱۳۹۴)  و ارسال فایل تصویری آن

۴- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۲ (ویژه مربی) و ارسال فایل تصویری آن

۵- همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویری آن

تبصره ۲ : تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام       می پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک نیز الزامی است.

۶- فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی (ID)  می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنا ی استان آذربایجان شرقی به آدرس الکترونیکی :  AES@IRSF.IR   ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطلاعات بیشتر باتلفن هیات شنای استان آ.شرقی ۰۴۱۳۵۵۶۱۹۰۰ و یا سرپرست اجرایی خانم مهدوی نایب رئیس هیات  تماس حاصل نمائید.

* تذکرمهم : شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

 

²امورمالی

۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب درون شهری ، عوامل اجرایی و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه ورودیه  مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ  دومیلیون وهزارریال (۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد بودکه می بایست به شماره حساب ۰۱۰۹۱۲۰۱۲۸۰۰۵ بانک ملی بنام هیات شنای استان آ.شرقی واریز و فیش واریزی را همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

 

 ²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

۱- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم میتواند در مسابقات شرکت کند.

۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.

۳- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

  • به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.

توجه : مدال ، جام وصدور احکام قهرمانی مسابقات توسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گردد.

۷- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ یک میلیون ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

توجه : مهلت پرداخت جریمه تا قبل از مسابقه بعدی شناگر خواهدبود . درصورت عدم پرداخت جریمه توسط سرپرست تیم ، شناگر خاطی از حضور در ادامه مسابقات حذف می گردد.

۸- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان مسابقات آن نیمروز همراه با مبلغ پانصد هزار ریال (۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.

۹- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

۱۰- ارسال فایل الکترونیکی ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۰ از طریق آدرس الکترونیکی هیات شنای آ.شرقی  :  AES@IRSF.IR انجام گردد . بدیهی است  پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًباذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست و داور ) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۶ ازطریق نمابر ۰۴۱۳۵۵۶۰۵۵۵ و پست الکترونیکی هیات به آدرس ( AES@IRSF.IR ) ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۱: بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

تبصره : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنای استانها خواهد بود.

 

برای دریافت نسخه پی دی اف این آئین نامه به همراه زمانبندی مسابقات + برنامه غذایی + برگ ارنج تیم ها روی لینک پی دی اف زیر کلیک کنید.

آئین نامه زیر ۱۴ سال مسابقات جام آذربایجان

 

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

آغاز سال نو مبارک باد

آغاز بهار طبیعت و تقارن با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو آغاز سال ۱۴۰۳را به تمامی مردم ایران تبریک می‌گوید.