آشنایی با سریعترین شناگران جهان

با نگاهی به لیست رکورد داران کرال سینه “سزار” بزیلی سریعترین شناگر دنیا لقب گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ طبق آمار ارائه شده توسط سایت فدراسیون جهانی شنا پس از نگاهی به زمان های کسب شده، سزار برزیلی در رقابت های جهانی سال ٢۰۰٩ ایتالیا ١۰۰متر را در ۴۶ثانیه و ٩١صدم ثانیه شنا کرد و عنوان سریعترین شناگر دنیا را بدست آورد.

عنوان سریعترین شناگر در استخرهای مسافت کوتاه نیز به “آمائوری لویکس” ورزشکار فرانسوی رسید. وی توانست در سال ٢۰۰٨ در مسابقاتی که در کشور کرواسی برگزار می شد با زمان ۴۴ثانیه و ٩۴صدم ثانیه رکوردی درخور توجه را به نام خود ثبت کند.

سزار برزیلی در سال ٢۰۰٩ که دست نیافتنی به نظر می رسید در کشور خود ۵۰متر را نیز در ٢۰ثانیه و ٩١صدم ثانیه طی کرد تا رکورد دار ۵۰متر و ١۰۰متر آزاد لقب بگیرد.

رکورد سریعترین شناگر ۵۰متر در استخرهای مسافت کوتاه نیز به “رونالد شویمن” ورزشکار اهل افریقای جنوبی رسید. وی توانست در سال ٢۰۰٩ در مسابقاتی که در کشور خودش برگزار می شد با زمان ٢۰ثانیه و ٣۰صدم ثانیه رکورددار ۵۰متر استخر مسافت کوتاه لقب بگیرد.

رکورد دار شنای ٢۰۰متر آزاد در استخرهای استاندارد و مسافت کوتاه نیز “پائول بیدرمن” ورزشکار اهل کشور آلمان است.

**سریعترین شناگران در استخرهای ۵۰متر استاندارد:
۵۰متر آزاد: “سزار سیلو” از برزیل. با زمان ٢۰.٩١ در تاریخ ١٨ دسامبر ٢۰۰٩- برزیل
١۰۰متر آژاد: “سزار سیلو” از برزیل. با زمان ۴۶.٩١ در تاریخ ٣۰ جولای ٢۰۰٩- ایتالیا
٢۰۰متر آزاد: “پائول بیرمن” از آلمان. با زمان ١.۴٢.۰۰ در تاریخ ٢٨ جولای ٢۰۰٩- ایتالیا

**سریعترین شناگران در استخرهای ٢۵متر مسافت کوتاه:
۵۰متر آزاد: “رونالد شویمن” از افریقای جنوبی. با زمان ٢۰.٣۰ در تاریخ ٨ آگوست ٢۰۰٩- افریقای جنوبی
١۰۰متر آزاد: “آمائوری لویکس” از فرانسه. با زمان ۴۴.٩۴ در تاریخ ١٣ دسامبر ٢۰۰٨- کرواسی
٢۰۰متر آزاد: “پائول بیرمن” از آلمان. با زمان ١.٣٩.٣٧ در تاریخ ١۵ نوامبر ٢۰۰٩- آلمان

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.