دوره مربیگری درجه ۳ شنا

مدارک و شرایط ثبت نام در دوره مربیگری درجه سه شنا (سال 1395).
  1. داشتن حداقل ۲۰ سال تمام
  2. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ( ارائه کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی و یا گواهی دانشجویی )
  3.  مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه ( کارت پایان خدمت ، معافیت و یا گواهی دانشجویی )
  4. دارا بودن کارت بیمه ورزشی دارای اعتبار در سال جاری
  5. اشنایی به مهارتهای عملی چهار شنا
  6. هزینه دوره (۳۰۰/۰۰۰ ریال تست اولیه)+ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کل دوره