دوره مربیگری درجه ۱شنا

مدارک و شرایط ثبت نام در دوره مربیگری درجه یک شنا (سال 1395)

کلیه داوطلبان شرکت در دوره های درجه ۱ شنا می بایست شرایط ذیل را جهت ثبت نام دارا باشند بدیهی است مسولیت عدم احراز هر یک از شرایط به عهده داوطلبین بوده و علاوه بر اینکه در صورت قبولی مدرک مربیگری صادر نمیگردد وجوه پرداختی نیز قابل عودت نمی باشد.

  1. داشتن حداقل ۲۶ سال تمام
  2. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ( ارائه کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی و یا گواهی دانشجویی )
  3.  مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه ( کارت پایان خدمت ، معافیت و یا گواهی دانشجویی )
  4. دارا بودن کارت بیمه ورزشی دارای اعتبار در سال جاری
  5. گذشتن حداقل ۳ سال تمام از مدرک مربیگری درجه ۲ شنا
  6. دارا بودن حداقل ۲ دوره مدرک باز آموزی
  7. ارائه معرفی نامه معتبر همکاری  از هیئت مربطه
  8. ۶،۶۰۰،۰۰۰ ریال هزینه دوره می باشد.