آیین‌نامه مسابقات شنا جام قهرمانی ولایت اعلام شد

فدراسیون شنا، آيين نامه مسابقات قهرماني شناي مسافت كوتاه رده سني بالاي 15 سال در بخش آقايان گراميداشت "جام قهرماني ولايت" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون،یک دوره مسابقات قهرمانی شنای مسافت کوتاه رده سنی بالای ۱۵ سال در بخش آقایان گرامیداشت “جام قهرمانی ولایت” در استان خراسان رضوی برگزار می شود. از همین رو آیین نامه این مسابقات که از ۱۹ تا ۲۲ مهر برگزار می شود جهت اطلاع علاقه‌مندان اعلام شد.

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

 

 

*آئین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی ولایت استان خراسان رضوی رده سنی ۱۵سال به بالا (متولدین ۱۳۷۸ به پایین) سال ۱۳۹۳:

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت کوتاه در رده سنی بالای ۱۵ سال  تحت  عنوان – جام قهرمانی ولایت –  جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.

 

 

²تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست ۱نفر

ب) مربی ۱ نفر

ج) ورزشکار ۸ نفر

حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار  ۱۰  نفرخواهد بود.

 

 

²محل وزمان اجرای مسابقات:

رده سنی

متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
بالای ۱۵ سال  (پسران) ۱۳۷۸به پایین بعدازظهرشنبه ۱۳۹۳/۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۰ ۲۰/۷/۲۰ ۱۳۹۳/۷/۲۱

صبح روزسه شنبه  ۱۳۹۳/۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰

 

²محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری : استان خراسان رضوی- مشهد مقدس – استخر مجموعه فرهنگی ورزشی ۱۵خرداد

محل اسکان و پذیرش :استان خراسان رضوی- مشهد مقدس –  بلوار معلم –  چهار راه دانشجو-  مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کاظمیان – درب حاشیه بلوار معلم

مسئول پذیرش آقایان : آقای حسین گرایلی (دبیرهیات شنا استان) با تلفن ۰۹۱۵۵۱۳۱۳۰۳-۰۵۱۳۸۴۸۸۴۸۰            

                     

²چگونگی برگزاری مسابقات:

۱- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.

۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسوم واهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

۴- اهداء احکام قهرمانی جام ولایت بعهده استان میزبان می باشد.

 

 

²کنگره مسابقات:

رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات (۹۳/۷/۱۹)در محل اردو انجام خواهد شد.

²دستورجلسه :   

۱- تلاوت قرآن کریم

۲- خیر مقدم

۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات

۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.


²مدارک مورد نیاز:

۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار واصل شناسنامه یکی از والدین (مادر یا پدر)

تبصره۱:چنانچه برخی از ورزشکاران دارای شناسنامه عکس دار نیستند داشتن اصل شناسنامه به همراه گواهی اشتغال به تحصیلعکس دار معتبر الزامی است.

۲- یک قطعه عکس ۴×۳

۳- کارت بیمه پزشکی ورزشی (صادره ۱۳۹۳)

۴- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۱

۵-همراه داشتن کارت ملی

تبصره ۲ : تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوقفقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام می پذیرد،لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.

۶- فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۳/۷/۱۴ از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنا استان خراسان رضوی به آدرس الکترونیکی : info@swimkhr.ir ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطلاعات بیشتر باسرپرست اجرایی مسابقات آقای: حسین گرایلی۰۹۱۵۵۱۳۱۳۰۳ تماس حاصل نمائید.

* تذکرمهم :

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

²امورمالی

۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان ، غذا و سایرهزینه ها در طول مسابقات به ازاء هر نفر- مسابقه مبلغ  یک میلیون و هشتصد هزار ریال (۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد بود.که می بایست به شماره حساب ۰۱۰۹۰۹۳۹۵۱۰۰۴ بانک ملی یا از طریق کارت عابر بانک به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۱۱۷۲۳۶۲۰ واریز  و فیش یا رسید دریافتی آنرا به آدرس پستی هیات شنا استان خراسان رضوی(info@swimkhr.ir )ارسال گردد.

۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

 

²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

۱- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم میتواند در مسابقات شرکت کند.

۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.

۳- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

۵- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.

۶- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰  ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

۷- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.

۸- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

۹- ارسال اعلام آمادگی  تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۳/۷/۱۴ و ارسال ارنج تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۳/۷/۱۶ الزاماً از طریق نمابر ۸۸۸۲۰۷۱۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس info@irsf.irامکان پذیر است . پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد اعلام آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

تذکر مهم: ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ، برنامه روزانه مسابقات ، فرم مشخصات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًبافرم تکمیلی مشخصات  نفرات (شناگر ، مربی، سرپرست) طبق مندرجات ماده ۹ ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج(تکمیل فرم مخصوص ارنج) تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۰:بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

تبصره : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنا استانها خواهد بود.

 

برنامه غذایی (منوی)مسابقات

شام

نهار صبحانه روز/تاریخ
ران مرغ به همراه ماکارونی —– —-

شنبه      ۹۳/۷/۱۹

کباب لقمه

چلوکباب بختیاری تخم مرغ-کره-پنیر-مربا-عسل- شیر-چای یکشنبه ۹۳/۷/۲۰
ران مرغ به همراه ماکارونی چلوکباب بختیاری تخم مرغ-کره-پنیر-مربا-عسل- شیر-چای

دوشنبه ۹۳/۷/۲۱

——

—– تخم مرغ-کره-پنیر-مربا-عسل- شیر-چای سه شنبه ۹۳/۷/۲۲

برنامه مسابقات شنای قهرمانی” جام قهرمانی ولایت ”  استان خراسان رضوی – مهرماه۱۳۹۳ رده سنی ۱۵ سال به بالا

عصر روز دوم

صبح روز دوم عصر روز اول صبح روز اول

۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۲۰۰ متر آزاد ۴۰۰ متر آزاد ۱۰۰ متر آزاد

۵۰ متر آزاد

۱۰۰ متر قورباغه ۲۰۰ متر قورباغه

۵۰ متر قورباغه

۲۰۰ متر کرال پشت

۱۰۰ متر پروانه

۱۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۰۰ متر کرال پشت

۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی

۵۰ متر کرال پشت

۵۰ متر پروانه

۲۰۰ متر پروانه

—-

۵۰×۴ متر آزاد تیمی

۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی

۵۰×۴ متر مختلط تیمی

—- —- —-

*۱۵۰۰متر آزاد

 

 

 

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

نسل طلایی شنا ایران خوش درخشیدند/ ۱۲ مدال رنگارنگ حاصل کار شنای ایران در رده‌های سنی آسیا فیلیپین

ملی پوشان شنای ایران در یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا فیلیپین خوش درخشیدند و موفق به کسب ۱ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۷ نشان برنز شدند و رکورد مدال آوری در این مسابقات را شکستند.

غلامی در ۱۰۰ پشت و سلیمانی در ۵۰ پروانه برنز گرفتند/ رشیدپور نقره ۵۰ پروانه را کسب کرد/ قاسمی رکورد ملی زد

محمد مهدی غلامی و یاشار سلیمانی در روز پایانی مسابقات شنا قهرمانی رده‍‌های سنی آسیا – فیلیپین به ترتیب مدال برنز ۱۰۰ متر کرال پشت و ۵۰ متر پروانه را از آن خود کردند رشیدپور نقره ۵۰ پروانه را گرفت و قاسمی در ۸۰۰ متر آزاد رکورد ملی را جابجا کرد.