آیین نامه قهرمانی کشور شنای بانوان

آیین نامه قهرمانی کشور شنای بانوان رده های سنی ۱۲-۱۱ و ۱۴-۱۳ سال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا و بانوان مقرر شد مسابقات قهرمانی کشور شنا به تفکیک در رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور برگزار شود. به همین منظور مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.

تعداد افراد اعزامی ازهراستان:
الف) سرپرست: ۱ نفر برای هر رده سنی، سرپرست تیم باید دارای کارت داوری بوده و در کادر داوری همکاری نماید. (اعزام سرپرست بعنوان داور الزامی است)
ب) مربی: ۱ نفر برای هر رده سنی
ج) ورزشکار: ۶ نفر در رده سنی ۱۲-۱۱ سال و ۷ نفر در رده سنی ۱۴-۱۳ سال
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داور ۱۸ نفرخواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج به اردو محل برگزاری زمان اعلام آمادگی تیم ها

۱۴-۱۳ سال (دختران) ۷۹-۱۳۷۸ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۲ ساعت ۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۵ ۶/۱۲/ ۱۳۹۲ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۶ تهران- استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۱/۲۰

۱۲-۱۱ سال (دختران) ۸۱-۱۳۸۰ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۶/۱۲/۹۲ ساعت ۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۷ ۱۳۹۲/۱۲/۸ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۸ ساعت ۱۶
محل برگزاری و اسکان شناگران:
محل برگزاری: تهران- مجموعه ورزشی آزادی- استخر قهرمانی آزادی- شماره تماس: ۴۴۷۳۹۰۶۶-۰۲۱
محل اسکان: تهران- مجموعه ورزشی آزادی- خوابگاه بانوان (شماره ۲) – شماره تماس: ۴۴۷۳۹۰۲۶-۰۲۱
چگونگی برگزاری مسابقات:
۱- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۶:۳۰ آغاز خواهد شد.
۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.
کنگره مسابقات:
رأس ساعت ۸ صبح روز مسابقات در محل استخر برگزار خواهد شد.
دستورجلسه :
۱- تلاوت قرآن کریم
۲- خیر مقدم
۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات
۴- تعداد اعضای کمیته فنی ۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:
۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار و اصل شناسنامه والدین (مادر یا پدر) و ارسال یک برگ کپی شناسنامه ورزشکار
۲- همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر الزامی است.
۳- صورت اسامی تیمهای شرکت کننده که به تائید (مهروامضاء) اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شنای استان رسیده است.
۴- دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات و فایل اسکن شده عکس اعضاء تیم با ذکر نام و نام خانوادگی در قالب لوح فشرده
۵- کارت بیمه پزشکی ورزشی (۱۳۹۲)
۶- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۲ برای مربیان و ارسال کپی کارت مربیگری مربیان
۷-همراه داشتن کارت ملی وارسال کپی کارت ملی ورزشکار
تذکر ۱: کلیه مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ به فدراسیون شنا- کمیته بانوان ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
امورمالی
۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست(داور) توسط هیأت استان اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه (اسکان و غذا) در طول مسابقات به ازاء هر نفر روزانه ۳۵ هزار تومان می باشد) خواهد بود که می بایست جهت هماهنگی و رزرو خوابگاه با شماره ۴۴۷۳۹۰۲۶-۰۲۱ و هماهنگی غذا با شماره ۴۴۷۳۹۱۰۱-۰۲۱ (آقای فیضی) تماس حاصل نمایند. در صورت عدم هماهنگی استان مربوطه فدراسیون هیچ گونه مسئولیتی جهت اسکان و غذا نخواهد داشت.
۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
۱- در هریک از رشته های شنا ۲ شناگر از هر استان میتواند در مسابقات شرکت کند.
تبصره: در رشته های ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر تنها شناگرانی از هر استان مجاز به شرکت می باشند که به حد نصاب رکورد ورودی آنها بشرح ذیل باشد.
رکورد ورودی ۸۰۰ متر آزاد ۱۵۰۰ متر آزاد
دختران ۳۳-۰۳-۱۳ ۵۲-۱۵-۲۵
۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
۳- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
تذکر مهم: در صورت شرکت در مواد امدادی ذکر اعلام حضور در زمان ارسال برگه ارنج به فدراسیون الزامی می باشد.
۵- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.
۶- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا می شود.
۷- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
۸- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
۹- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت.
۱۰- ارسال یا فکس ارنج تیمها به فدراسیون حداکثر تا پایان وقت اداری و روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و در صورت عدم ارسال تا تاریخ فوق از ورود به مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد.
تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًباذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست (داور ) حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ ازطریق نمابر۸۸۸۲۰۷۱۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس (info@irsf.ir) ارسال نمائید و از ارسال آن اطمینان کسب کنید.

اعلام آمادگی تیم ها در هر رده سنی حداکثر ۹۲/۱۱/۲۰
ارسال مدارک شناگران حداکثر ۹۲/۱۱/۲۶
ارسال یا فکس ارنج تیم ها حداکثر ۹۲/۱۱/۲۹
انتهای پیام/

image_printپرینت مطلب