ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه مسابقات قهرمانی کشور شنا اعلام شد

آیین نامه مسابقات قهرمانی کشور شنا رده سنی۱۷-۱۵ سال و عموم بخش پسران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ آیین نامه مسابقات قهرمانی کشور شنا رده سنی۱۷-۱۵ سال و عموم بخش پسران به شرح زیراعلام شد:

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات قهرمانی کشوردر رده سنی ۱۷-۱۵ سال و عموم جهت توسعه كمي و كيفي شناي كشور به شرح جدول ذیل در استخر انقلاب شهر شیراز برگزار گردد. علیهذا مقتضي است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذكور اقدام فرمایید.
تعداد افراد اعزامی ازهراستان :
الف) سرپرست ۱ نفر
ب) ۲ نفر مربی
ج) ورزشکار ۸ نفر در رده سنی ۱۷-۱۵ سال و ۷ نفر در رده سنی عموم
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار ۱۸ نفر خواهد بود.

محل وزمان اجرای مسابقات :
رده سنی ۱۷-۱۵ سال (پسران)، متولدین ۱۳۷۵-۱۳۷۷
ورود به اردو : بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۲۸/۸/۹۲ ساعت ۱۶
شروع مسابقات: ۲۹/۸/۹۲
پایان مسابقات: ۱/۹/۹۲
خروج از اردو: صبح روز شنبه مورخ ۲/۹/۹۲ ساعت ۹:۳۰

محل وزمان اجرای مسابقات :
رده سنی عموم (پسران) متولدین ۱۳۷۴ به پایین
ورود به اردو : بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۲۸/۸/۹۲ ساعت ۱۶
شروع مسابقات: ۲۹/۸/۹۲
پایان مسابقات: ۱/۹/۹۲
خروج از اردو: صبح روز شنبه مورخ ۲/۹/۹۲ ساعت ۹:۳۰

محل برگزاری و اسکان خوابگاه شناگران:
محل برگزاری: شیراز- بلوار چمران- بالاتر از بیمارستان حافظ- استخر بین المللی انقلاب
محل خوابگاه: شیراز- بلوار مدرس- ابتدای کوی زهرا- خوابگاه ۲۲بهمن- تلفن : ۷۲۷۶۲۰۷-۰۷۱۱

چگونگی برگزاری مسابقات :
۱- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ صبح و مسابقات بعدازظهر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.
۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخرين روز مسابقات با اهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برتر برگزار خواهد شد.

کنگره مسابقات:
رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات در محل برگزاری انجام خواهد شد.

دستورجلسه :
۱- تلاوت قرآن کریم
۲- خیر مقدم
۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات
۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود .

مدارک مورد نیاز:
۱- همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار و اصل شناسنامه والدین (پدر یا مادر در رده سنی ۱۷-۱۵ سال) و ارسال یک برگ فتوکپی شناسنامه شناگر
۲- صورت اسامی تیمهای شرکت کننده که به تائید (مهروامضاء) اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شنای استان رسیده است.
۳- ارسال دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات و فایل اسکن شده عکس اعضاء تیم در قالب لوح فشرده
۴- کارت بیمه پزشكي ورزشی (۱۳۹۲)
۵- داشتن کارت مربیگری درجه ۱ و ارسال تصویر کارت مربیگری مربیان
۶- ارسال کپی کارت ملی و همراه داشتن اصل کارت ملی شناگران
تذکرمهم ۱ : شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش و حتی با طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.
تذکر مهم ۲: کلیه مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدور کارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۵/۸/۹۲ به هیأت شنا استان فارس به آدرس: شیراز- ابتدای بلوار چمران- بعد از بیمارستان حافظ- استخر بین المللی انقلاب- تلفن ۶۲۸۶۹۲۳-۰۷۱۱ و فکس: ۶۲۸۶۹۲۴-۰۷۱۱ ارسال شود. در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیمها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
تذکر مهم ۳: جهت هماهنگی و ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگان هیأت شنا استان فارس آقایان: غلامعلی صلاح
(دبیر هیأت شنا استان به شماره ۰۹۱۷۳۳۸۳۳۶۷) و میرسپاسی (مسئول پذیرش خوابگاه به شماره ۰۹۳۷۰۶۷۵۴۳۳) تماس حاصل نمائید.
امورمالی:
۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی، سرپرست توسط هیأت استان اعزامی تامین و پرداخت می شود و هزینه (اسکان و غذا) در طول مسابقات به ازاء هر نفر ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال خواهد بود که میبایست به شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۹۶۱۷۰۰۷ بانک ملی بنام هیأت شنای استان فارس واریز و فیش واریزی به مسئولین برگزاری تحویل داده شود.
۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
۱- در هریک از رشته های شنا فقط ۲ شناگر از هر استان میتواند در مسابقات شرکت نماید.
۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
۳- شرکت در مواد امدادی منوط به مشخص کردن اعلام آمادگی در رشته مربوطه با ذکر رکورد در برگه ارنج می باشد.
۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.
۵- تنها شناگرانی مجاز به شرکت در این مواد می باشند که رکورد ورودی آنها بشرح ذیل میباشد:
۸۰۰ متر آزاد: پسران ۹۳-۲۱-۱۱
۱۵۰۰ متر آزاد: ۷۱-۰۹-۲۱

۶- شناگران می بایست قبل زمان برگزاری رشته مربوطه خود (در زمان مقرر) در اتاق هماهنگی حضور داشته باشند در غیر اینصورت از شرکت در مسابقه مربوطه حذف می گردند.
تذکر مهم: قابل توجه مربیان تیم ها جهت درج اسامی در برگه ارنج: مسابقات بصورت پیوسته و بدون وقفه و استراحت بین رشته ها برگزار می گردد.
۷- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا می شود.
۸- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
۹- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
۱۰- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .
۱۱- مهلت ارسال یا فکس ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری و روز یکشنبه مورخ ۲۶/۸/۹۲ می باشد و پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و در صورت عدم ارسال تا تاریخ فوق از ورود به مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۱۲- ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاما˝باذکر نفرات (شناگر درهررده سنی، مربی، سرپرست ) حداکثر تا تاریخ ۲۵/۸/۹۲ ازطریق نمابر۸۸۸۲۰۷۱۴ به فدراسیون ارسال نمايند.
۱۳- استارت لیست مسابقات براساس رکوردهای ارسالی مربیانی تنظیم میگردد و هیأت های شنا مسئول ثبت صحیح رکورد در برگ ارنج
می باشند و انحراف زیاد از رکورد ثبت شده باعث جریمه نقدی و توبیخ کتبی آن هیأت خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه مسابقات به منزله مسابقه انتخابی تیم ملی شنا می باشد و حضور شناگران در این مرحله الزامی است.
تبصره ۲: جهت شناسایی کلیه شناگران نخبه کشور مربی تیم ملی شنا از ۸ وایلد کارت جهت شرکت دادن شناگران در خط آزاد و بدون امتیاز برخوردار میباشد.

برنامه مسابقات شنای قهرمانی کشور سال ۱۳۹۲
رده سنی ۱۷-۱۵ سال و عموم
صبح روز اول: ۲۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر پروانه، ۱۵۰۰ متر آزاد.
صبح روز دوم: ۴۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه، ۱۰۰ متر پروانه
صبح روز سوم: ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر کرال پشت، ۸۰۰ متر آزاد.
بعدازظهر روز اول: ۲۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر قورباغه، ۱۰۰×۴متر مختلط تیمی
بعداظهر روز دوم: ۱۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر مختلط انفرادی، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۲۰۰×۴متر آزاد تیمی
بعدازظهر روز سوم: ۵۰ مترآزاد، ۲۰۰ متر پروانه، ۱۰۰ متر قورباغه، ۱۰۰×۴متر آزاد تیمی.

image_printپرینت مطلب