الزامات دوره مدرسی درجه سه شنا

الزامات دوره مدرسی درجه سه شنا پیرو فراخوان قبلی فدراسیون اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ پیرامون برگزاری دوره مدرسی درجه سه شنا، الزامات این دوره پیرو فراخوان قبلی فدراسیون اعلام شد.

با سلام و تهیت؛
احتراما ضمن تقدیر و تشکر بپاس تلاش های بی شائبه جنابعالی و مجموعه همکاران گرامیتان، پیرو نامه شماره ۲۶۰/۸۰۲۲ مورخ ۹۲/۲۳/۱۱ پیرامون برگزاری دوره مدرسی درجه سه شنا، بدین وسیله نظر جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب می نماید:
۱. دوره مذکور اولین دوره تربیت مدرس درجه ۳ می باشد.
۲. فدراسیون و هیاتها هیچگونه تعهدی نسبت به بکارگیری افراد معرفی شده نخواهند داشت.
۳. دوره کارورزی پس از قبولی مربیان از سوی فدراسیون معرفی خواهند شد.
۴. آشنایی کامل با مهارت های شنا، زبان انگلیسی و علم تمرین الزامیست.
۵. همکاری و معرفی نامه هیات شنا جهت ثبت نام الزامیست.
۶. در صورت معرفی افراد بیش از سهمیه اعطایی (۲نفر آقا و ۲نفر خانم) فدراسیون بر اساس اولویت هیات ها نفرات را انتخاب خواهد نمود.
۷. در انتهای دوره مذکور آزمون های تخصصی بعمل خواهد آمد.
۸. دریافت کامل مدارک به همراه فیش مالی مربوط به کلاس به منزله ثبت نام خواهد بود.

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب