امریکا به یک قدمی چین رسید

تیم ملی شنای امریکا روز گذشته با کسب دو عنوان طلای دیگر در ماده های چهار در ٢۰۰متر آزاد و ٢۰۰متر کرال پشت مردان با مجموع ١٢ مدال طلا پس از چین با ١٣ طلا در جایگاه دوم مجموع رقابت های شنا، شیرجه و واترپلو ایستاد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در روز ششم رقابت های جهانی شنا فینال سه ماده در بخش مردان، برگزار شد که طی آن در رویداد اول و در رقابت های ٢۰۰ متر کرال پشت “رایان لاچته” از امریکا با زمان یک دقیقه و ۵٣ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه زودتر از “کاوسکی” لهستانی از خط پایان گذشت تا پس از مدال طلای روز گذشته ی خود یک مدال طلای دیگر به کاروان شنای امریکا اضافه کند. در این ماده هموطن وی “کلاری” در جایگاه سوم ایستاد.

در دومین فینال برگزار شده ی عصر دیروز در بخش آقایان و در ٢۰۰متر قورباغه “دانیل گیورتا” از کشور مجارستان با زمان دو دقیقه و هفت ثانیه و ٢٣ صدم ثانیه زودتر از “کوچ” آلمانی و “متسون” فنلاندی موفق شد ٢۰۰ متر را طی کند و مدال طلا را به گردن بیاویزد.

همچنین در بخش مردان و در ماده ی ٢۰۰*۴ متر آزاد تیم امریکا موفق شد با زمان هفت دقیقه و یک ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه با اختلافی بیش از دو ثانیه از روسیه پیشی گرفته و مقام اول را کسب کند. در این ماده تیم چین نیز در جایگاه سوم ایستاد.
در روز پنجم این دوره از مسابقات نیز رقابت های ٢۰۰متر مختلط و ١۰۰متر آزاد برگزار شد که به ترتیب “لوچته” از امریکا و “مگنوسن” از استرالیا موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

*نفرات برتر روزهای پنجم و ششم شنای مردان:
٢۰۰متر کرال پشت:
١. “رایان لاچته” از امریکا ١.۵٣.٧٩
٢. “راداسلوف کاوسکی” از لهستان ١.۵۴.٢۴
٣. “تایلر کلاری” از امریکا ١.۵۴.۶۴
٢۰۰متر قورباغه:
١. “دانیل گیورتا” از مجارستان ٢.۰٧.٢٣
٢. “مارکو کوچ” از آلمان ٢.۰٨.۵۴
٣. “متی متسون” از فنلاند ٢.۰٨.٩۵
٢۰۰*۴ آزاد:
١. تیم امریکا متشکل از “دوایر”، “لاچته”، “هوچین” و “برنز ٧.۰١.٧٢
٢. تیم روسیه متشکل از “ایزوتوف”، “لوبینتسف”، “لوبوزوف” و “سوخوروف” ٧.۰٣.٩٢
٣. تیم چین متشکل از “ونگ”، “هائو”، “لی” و “سان” ٧.۰۴.٧۴
٢۰۰ متر مختلط انفرادی:
١. “رایان لاچته” از امریکا ١.۵۴.٩٨
٢. “کوسوکه هاگینو” از ژاپن ١.۵۶.٢٩
٣. “تیاگو پریرا” از برزیل ١.۵۶.٣۰
١۰۰ متر آزاد:
١. “جیمز مگنوسن” از استرالیا ۴٧.٧١
٢. “جیمز فیگن” از از امریکا ۴٧.٨٢
٣. “ناتان آدریان” از امریکا ۴٧.٨۴

image_printپرینت مطلب