اولویت های کمیته فنی واترپلو مطرح شد

در جلسه کمیته فنی واترپلو ایجاد پایگاه قهرمانی در استان های واجد شرایط و هماهنگی در راستای بهبود وضعیت استخر آزادی از مهمترین اولویت های این کمیته مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ جلسه کمیته فنی واترپلو با حضور رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون برگزار شد. در این جلسه اعضا به بیان دیدگاه های خود برای توسعه واترپلو پرداختند. در پایان این نشست شش اولویت اصلی کمیته به شرح زیر اعلام شد:
۱- تدوین دوره های مربیگری درجه دو و سه
۲- پیش بینی دوره های توانمند سازی مربیان جوان و افراد مستعد
۳- ایجاد پایگاه های قهرمانی واترپلو در استان های واجد شرایط و دارای امکانات که در واترپلو فعالیت دارند .
۴- تعیین د اوران ، ناظران و سرپرستان در مسابقات قهرمانی کشور و رده های سنی از بهترین نفرات واجد شرایط .
۵- هماهنگی در راستای بهبود وضعیت استخر آزادی، تقویت و حمایت از پایگاه های قهرمانی استخر کشوری ، ۹ دی و ….
۶- بررسی وضعیت استان هایی که در واترپلو فعال هستند .

انتهای پیام/

image_printپرینت مطلب