برنامه دور برگشت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور اعلام شد

برنامه دور برگشت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و لیگ برتر واترپلو زیر 20 سال کشور از سوی کمیته فنی واترپلو اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با پیگیری دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه‌های کشور و لیگ برتر واترپلو زیر ۲۰ سال برنامه رقابت‌های برگشت این مسابقات از سوی کمیته فنی واترپلو و سازمان لیگ اعلام شد.

این رقابت‌ها از ۱۸ آبان ‌با حضور ۷ تیم در دو رده سنی زیر ۲۰ سال و بزرگسالان آغاز شد که هفته نخست دور برگشت این مسابقات از روز جمعه (۱۵ دی ماه ۱۴۰۲) پس از گذشت دو هفته استراحت پیگیری خواهد شد.

در پایان دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور تیم نفت و گاز امیدیه بدون باخت و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و نیم فصل این مسابقات را به پایان رساند. همچنین تیم‌های رعد پدافند و پالایش نفت آبادان نیز به ترتیب با ۱۵ و ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

تیم‌های حاضر در این مسابقات علاوه بر رقابت در رده سنی بزرگسالان در رده سنی زیر ۲۰ سال نیز باهم به رقابت پرداختند که تا پایان هفته هفتم، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر زیر ۲۰ سال کشور ایستاد و تیم‌های رعد پدافند و نفت و گاز امیدیه به ترتیب با ۱۴ و ۱۳ امتیاز دوم و سوم شدند.

پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید نوفلاح، رعد پدافند، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه هفت تیم حاضر در این مسابقات هستند.

برای مشاهده برنامه دور رفت این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و زیر ۲۰ سال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برنامه دور برگشت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و زیر ۲۰ سال:

ردیفهفتهباشگاه میزبان (کلاه سفید)باشگاه میهمان(کلاه آبی)رده سنیروز و تاریخساعتمحل برگزاری
۴۳هشتمپالایش نفت آباداننفت و گاز گچسارانزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/15۹:۰۰استخرجهان آرا خرمشهر
۴۴هشتمپالایش نفت آباداننفت و گاز گچسارانعمومجمعه  1402/10/15۱۶:۰۰استخرجهان آرا خرمشهر
۴۵هشتمنیروی زمینی ارتشنفت و گاز امیدیهزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/15۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۴۶هشتمنیروی زمینی ارتشنفت و گاز امیدیهعمومجمعه  1402/10/15۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۴۷هشتمشهید نوفلاحدانشگاه آزاد اسلامیزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/15۱۱:۳۰استخر ۹ دی تهران
۴۸هشتمشهید نوفلاحدانشگاه آزاد اسلامیعمومجمعه  1402/10/15۱۸:۳۰استخر ۹ دی تهران
۴۹نهمنیروی زمینی ارتشپالایش نفت آبادانزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/22۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۵۰نهمنیروی زمینی ارتشپالایش نفت آبادانعمومجمعه  1402/10/22۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۵۱نهمنفت و گاز گچسارانشهید نوفلاحعمومجمعه  1402/10/22۱۰:۰۰استخر آزادی گچساران
۵۲نهمنفت و گاز گچسارانشهید نوفلاحزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/22۱۷:۰۰استخر آزادی گچساران
۵۳دهمنفت و گاز گچساراننیروی زمینی ارتشزیر ۲۰ سالپنج شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸۱۰:۰۰استخر آزادی گچساران
۵۴دهمنفت و گاز گچساراننیروی زمینی ارتشعمومپنج شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸۱۷:۰۰استخر آزادی گچساران
۵۵دهمنفت و گاز امیدیهدانشگاه آزاد اسلامیزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/29۱۰:۰۰استخر ولایت امیدیه
۵۶دهمنفت و گاز امیدیهدانشگاه آزاد اسلامیعمومجمعه  1402/10/29۱۷:۰۰استخر ولایت امیدیه
۵۷دهمرعد پدافندپالایش نفت آبادانزیر ۲۰ سالجمعه  1402/10/29۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۵۸دهمرعد پدافندپالایش نفت آبادانعمومجمعه  1402/10/29۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۵۹یازدهمشهید نوفلاحنفت و گاز امیدیهزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/06۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۶۰یازدهمشهید نوفلاحنفت و گاز امیدیهعمومجمعه  1402/11/06۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۶۱یازدهمرعد پدافندنیروی زمینی ارتشزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/06۱۱:۳۰استخر ۹ دی تهران
۶۲یازدهمرعد پدافندنیروی زمینی ارتشعمومجمعه  1402/11/06۱۸:۳۰استخر ۹ دی تهران
۶۳دوازدهمنفت و گاز گچسارانرعد پدافندزیر ۲۰ سالپنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲۱۰:۰۰استخر آزادی گچساران
۶۴دوازدهمنفت و گاز گچسارانرعد پدافندعمومپنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲۱۷:۰۰استخر آزادی گچساران
۶۵دوازدهمنیروی زمینی ارتشدانشگاه آزاد اسلامیزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/13۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۶۶دوازدهمنیروی زمینی ارتشدانشگاه آزاد اسلامیعمومجمعه  1402/11/13۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۶۷دوازدهمپالایش نفت آبادانشهید نوفلاحزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/13۹:۰۰استخرجهان آرا خرمشهر
۶۸دوازدهمپالایش نفت آبادانشهید نوفلاحعمومجمعه  1402/11/13۱۶:۰۰استخرجهان آرا خرمشهر
۶۹سیزدهمنفت و گاز امیدیهنفت و گاز گچسارانزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/20۱۰:۰۰استخر ولایت امیدیه
۷۰سیزدهمنفت و گاز امیدیهنفت و گاز گچسارانعمومجمعه  1402/11/20۱۷:۰۰استخر ولایت امیدیه
۷۱سیزدهمدانشگاه آزاد اسلامیرعد پدافندزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/20۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۷۲سیزدهمدانشگاه آزاد اسلامیرعد پدافندعمومجمعه  1402/11/20۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۷۳سیزدهمشهید نوفلاحنیروی زمینی ارتشزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/20۱۱:۳۰استخر ۹ دی تهران
۷۴سیزدهمشهید نوفلاحنیروی زمینی ارتشعمومجمعه  1402/11/20۱۸:۳۰استخر ۹ دی تهران
۷۵چهاردهمنفت و گاز گچساراندانشگاه آزاد اسلامیزیر ۲۰ سالپنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۶۱۰:۰۰استخر آزادی گچساران
۷۶چهاردهمنفت و گاز گچساراندانشگاه آزاد اسلامیعمومپنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۶۱۷:۰۰استخر آزادی گچساران
۷۷چهاردهمرعد پدافندشهید نوفلاحزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/27۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۷۸چهاردهمرعد پدافندشهید نوفلاحعمومجمعه  1402/11/27۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۷۹چهاردهمپالایش نفت آباداننفت و گاز امیدیهزیر ۲۰ سالجمعه  1402/11/27۱۰:۰۰استخرجهان آرا خرمشهر
۸۰چهاردهمپالایش نفت آباداننفت و گاز امیدیهعمومجمعه  1402/11/27۱۷:۰۰استخرجهان آرا خرمشهر
۸۱پانزدهمدانشگاه آزاد اسلامیپالایش نفت آبادانزیر ۲۰ سالمتعاقبا اعلام می گردد.۱۰:۰۰استخر ۹ دی تهران
۸۲پانزدهمدانشگاه آزاد اسلامیپالایش نفت آبادانعموممتعاقبا اعلام می گردد.۱۷:۰۰استخر ۹ دی تهران
۸۳پانزدهمرعد پدافندنفت و گاز امیدیهزیر ۲۰ سالمتعاقبا اعلام می گردد.۱۱:۳۰استخر ۹ دی تهران
۸۴پانزدهمرعد پدافندنفت و گاز امیدیهعموممتعاقبا اعلام می گردد.۱۸:۳۰استخر ۹ دی تهران

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

برگزاری نشست تخصصی فدراسیون ورزش‌های آبی در چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی

نشست تخصصی چگونگی تدوین استراتژی توسعه همگانی و قهرمانی شنا با همکاری فدراسیون شنا جمهوری اسلامی ایران در بخش نشست های تخصصی چهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی روز پنجشنبه(۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲) در دانشگاه علامه طباطبائی تهران برگزار می‌شود.

گزارش تصویری_استقبال از ملی پوشان شنا ایران پس از درخشش در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا

ملی پوشان شنای ایران پس از درخشش در یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا فیلیپین با کسب ۱ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۷ نشان برنز بامداد امروز(شنبه) با استقبال گرم مسئولان وارد تهران شدند.