برنامه دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور اعلام شد

برنامه دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و لیگ برتر واترپلو زیر 20 سال کشور از سوی کمیته فنی واترپلو اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی واترپلو پس از برگزاری جلسه هماهنگی و قرعه کشی سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور در سال ۱۴۰۲ برنامه دور رفت این رقابت ها را اعلام کرد.

طبق تصمیم کمیته فنی واترپلو، باشگاه ها جهت شرکت در لیگ برتر واترپلو بزرگسالان ملزم به داشتن تیم زیر ۲۰ سال هستند که بر همین اساس لیگ برتر واترپلو جوانان باشگاه‌های کشور در رده سنی زیر ۲۰ سال نیز همراه با لیگ بزرگسابلان برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی سازمان لیگ و کمیته فنی واترپلو فدراسیون، سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور و لیگ برتر واترپلو زیر ۲۰ سال به صورت رفت و برگشت با حضور ۷ تیم برگزار خواهد شد.

از همین رو هفته نخست دور رفت این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۲) پیگیری خواهد شد.

پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید نوفلاح، رعد پدافند، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه هفت تیم حاضر در این مسابقات هستند.

برای مشاهده برنامه دور رفت این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و زیر ۲۰ سال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برنامه دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور سال ۱۴۰۲

برنامه دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و زیر ۲۰ سال 
ردیف هفته  باشگاه میزبان
(کلاه سفید)
باشگاه میهمان
(کلاه آبی)
رده سنی روز و تاریخ ساعت محل برگزاری
۱ اول نفت و گاز گچساران پالایش نفت آبادان زیر ۲۰ سال پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۸/۱۸
 ۱۰صبح استخر آزادی گچساران
۲ اول نفت و گاز گچساران پالایش نفت آبادان عموم پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۷عصر  استخر آزادی گچساران
۳ اول نفت و گاز امیدیه نیروی زمینی ارتش زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ 
 ۱۰صبح استخر ولایت امیدیه
۴ اول نفت و گاز امیدیه نیروی زمینی ارتش عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ 
۱۷عصر  استخر ولایت امیدیه
۵ اول دانشگاه آزاد اسلامی شهید نوفلاح زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ 
 ۱۰صبح استخر ۹ دی تهران
۶ اول دانشگاه آزاد اسلامی شهید نوفلاح عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ 
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
_ اول رعد پدافند استراحت __ __  __ __
 
۷ دوم نفت و گاز امیدیه رعد پدافند زیر ۲۰ سال پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۸/۲۵
 ۱۰صبح استخر ولایت امیدیه
۸ دوم نفت و گاز امیدیه رعد پدافند عموم پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۸/۲۵
۱۷عصر  استخر ولایت امیدیه
۹ دوم پالایش نفت آبادان نیروی زمینی ارتش زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ 
 ۱۰صبح استخرجهان آرا خرمشهر
۱۰ دوم پالایش نفت آبادان نیروی زمینی ارتش عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ 
۱۷عصر  استخرجهان آرا خرمشهر
۱۱ دوم شهید نوفلاح نفت و گاز گچساران زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ 
 ۱۰صبح استخر ۹ دی تهران
۱۲ دوم شهید نوفلاح نفت و گاز گچساران عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ 
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
_ دوم دانشگاه آزاد اسلامی استراحت __ __   __ __
 
۱۳ سوم نیروی زمینی ارتش نفت و گاز گچساران زیر ۲۰ سال پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
 ۱۰صبح استخر ۹ دی تهران
۱۴ سوم نیروی زمینی ارتش نفت و گاز گچساران عموم پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
۱۵ سوم پالایش نفت آبادان رعد پدافند زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ 
 ۱۰صبح استخرجهان آرا خرمشهر
۱۶ سوم پالایش نفت آبادان رعد پدافند عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ 
۱۷عصر  استخرجهان آرا خرمشهر
۱۷ سوم دانشگاه آزاد اسلامی نفت و گاز امیدیه زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۰۳
 
۱۱:۳۰صبح استخر ۹ دی تهران
۱۸ سوم دانشگاه آزاد اسلامی نفت و گاز امیدیه عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۰۳
۱۸:۳۰عصر استخر ۹ دی تهران
_ سوم نوفلاح استراحت __ __ __ __
 
             
۱۹ چهارم نفت و گاز امیدیه شهید نوفلاح زیر ۲۰ سال پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۰۹
 ۱۰صبح استخر ولایت امیدیه
۲۰ چهارم نفت و گاز امیدیه شهید نوفلاح عموم پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۷عصر  استخر ولایت امیدیه
۲۱ چهارم پالایش نفت آبادان دانشگاه آزاد اسلامی زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ 
 ۱۰صبح استخرجهان آرا خرمشهر
۲۲ چهارم پالایش نفت آبادان دانشگاه آزاد اسلامی عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ 
۱۷عصر  استخرجهان آرا خرمشهر
۲۳ چهارم نیروی زمینی ارتش رعد پدافند زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
 ۱۰صبح  استخر ۹ دی تهران
۲۴ چهارم نیروی زمینی ارتش رعد پدافند عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۰  
 
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
__ چهارم نفت و گاز گچساران استراحت __ __ __ __
             
۲۵ پنجم رعد پدافند نفت و گاز گچساران زیر ۲۰ سال پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۶
 ۱۰صبح استخر ۹ دی تهران
۲۶ پنجم رعد پدافند نفت و گاز گچساران عموم پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
۲۷ پنجم دانشگاه آزاد اسلامی نیروی زمینی ارتش زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ 
 ۱۰صبح استخر ۹ دی تهران
۲۸ پنجم دانشگاه آزاد اسلامی نیروی زمینی ارتش عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ 
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
۲۹ پنجم شهید نوفلاح پالایش نفت آبادان زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ 
۱۱:۳۰صبح استخر ۹ دی تهران
۳۰ پنجم شهید نوفلاح پالایش نفت آبادان عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ 
۱۸:۳۰عصر استخر ۹ دی تهران
__ پنجم نفت و گاز امیدیه استراحت __ __   __ __
   
             
۳۱ ششم نفت و گاز گچساران نفت و گاز امیدیه زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ 
 ۱۰صبح استخر آزادی گچساران
۳۲ ششم نفت و گاز گچساران نفت و گاز امیدیه عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ 
۱۷عصر  استخر آزادی گچساران
۳۳  ششم رعد پدافند دانشگاه آزاد اسلامی زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ 
 ۱۰ صبح استخر ۹ دی تهران
۳۴ ششم رعد پدافند دانشگاه آزاد اسلامی عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۲۴  
۱۷ عصر  استخر ۹ دی تهران
۳۵ ششم نیروی زمینی ارتش شهید نوفلاح زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۲۴
۱۱:۳۰ صبح استخر ۹ دی تهران
۳۶ ششم نیروی زمینی ارتش شهید نوفلاح عموم جمعه
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ 
۱۸:۳۰ عصر  استخر ۹ دی تهران
_ ششم پالایش نفت آبادان استراحت __ __ __ __
             
۳۷ هفتم دانشگاه آزاد اسلامی نفت و گاز گچساران زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 
 ۱۰صبح استخر ۹ دی تهران
۳۸ هفتم دانشگاه آزاد اسلامی نفت و گاز گچساران عموم جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 
۱۷عصر  استخر ۹ دی تهران
۳۹ هفتم شهید نوفلاح رعد پدافند زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 
۱۱:۳۰صبح استخر ۹ دی تهران
۴۰ هفتم شهید نوفلاح رعد پدافند عموم جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 
۱۸:۳۰عصر استخر ۹ دی تهران
۴۱ هفتم نفت و گاز امیدیه پالایش نفت آبادان زیر ۲۰ سال جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 
 ۱۰صبح استخر ولایت امیدیه
۴۲ هفتم نفت و گاز امیدیه پالایش نفت آبادان عموم جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 
۱۷عصر  استخر ولایت امیدیه
_ هفتم نیروی زمینی ارتش استراحت __ __  __ __

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

چیریچ: تمام داوران ایران در سطح بین المللی و ملی فرصت پیشرفت دارند/ دوره خوبی برگزار شد

میخاییل چیریچ  مدرس و ناظر بین المللی واترپلو جهان بیان داشت: تمام داوران ایران چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی این فرصت را دارند که پیشرفت کنند، صرفا به نحوه کار آنها بستگی دارد و می‌توانم به جرات بگویم که کلاس بسیار خوب و راضی کننده‌ای بود.

سعادت: استقبال خوبی از ماراتن آب‌های آزاد کیش شد

رییس هیات شنا جزیره کیش ضمن ابراز خوشحالی از استقبال وسیع و گسترده شناگران از مسابقات آب های آزاد گفت: حدود ۱۵۰ شناگر به همراه سرپرست و مربی در این رقابت ها شرکت کردند که این موضوع بیانگر پیشرفت و آینده‌ای درخشان در رشته آب‌های آزاد است.