ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

برنامه عملیاتی فدراسیون شنا تا پایان سال ٩۰ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، برگزاری سه رده مسابقات قهرمانی کشور در رشته واترپلو، مرحله سوم و چهارم مسابقات شنای بانوان و آقایان (جام خلیج فارس)، مسابقات شنای قهرمانی کشور در دو بخش پسران و دختران و مسابقات شنای قهرمانی کشور پیشکسوتان از اعم رویدادهای مسابقاتی فدراسیون تا طی ماه های بهمن و اسفند خواهد بود. برنامه مسابقات و تاریخ برگزاری رویدادهای مختلف فدراسیون به شرح زیر است: ١- مسابقات واترپلو قهرمانی کشور رده سنی ١٨-١٧ سال (٩ لغایت ١٣ بهمن ماه) ٢- مسابقات واترپلو قهرمانی کشور (آینده سازان) رده سنی ١۴ – ١٣سال و ١۶ – ١۵سال (١٣ لغایت ١٨ بهمن ماه) به میزبانی کرمانشاه ٣- مسابقات شنای قهرمانی کشور پسران رده سنی ١٢-١١سال و ١۴-١٣ سال ١۶ لغایت ١٩ بهمن ماه ۴- مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور (مرحله سوم ) ٢۰ لغایت ٢١ بهمن ماه ۵- مسابقات شنای پسران باشگاههای کشور (مرحله سوم ) ٢٧ لغایت ٢٨ بهمن ماه ۶- مسابقات شنای دختران قهرمانی کشور رده سنی ١٢-١١ سال و ١۴-١٣ سال- ٧ لغایت ١۰ اسفند ماه ٧- مسابقات واترپلو لیگ دسته اول باشگاههای کشور (٣۰ بهمن لغایت ۶ اسفند) ٨ – مسابقات شنای پیشكسوتان قهرمانی کشور(٢۵ لغایت ٢۶ اسفند) ٩- مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور١١ لغایت ١٢ اسفند ماه

١۰ – مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای پسران باشگاههای کشور( ١٨ لغایت ١٩ اسفند ماه) کلیه رویدادهای فوق به جز مسابقات واترپلو رده سنی ١٣-١۴ و ١۵-١۶ که به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد، سایر مسابقات در تهران و استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

image_printپرینت مطلب

نتایج مسابقات قهرمانی جام شنا بزرگسالان

مسابقات قهرمانی جام شنای بزرگسالان ویژه آقایان رده سنی بالای 25 سال روز پنجشنبه و جمعه (دوم و سوم آذر ماه 1402) به میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی پیگیری و به پایان رسید.