برنامه عملیاتی فدراسیون شنا تا پایان سال ٩۰ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، برگزاری سه رده مسابقات قهرمانی کشور در رشته واترپلو، مرحله سوم و چهارم مسابقات شنای بانوان و آقایان (جام خلیج فارس)، مسابقات شنای قهرمانی کشور در دو بخش پسران و دختران و مسابقات شنای قهرمانی کشور پیشکسوتان از اعم رویدادهای مسابقاتی فدراسیون تا طی ماه های بهمن و اسفند خواهد بود. برنامه مسابقات و تاریخ برگزاری رویدادهای مختلف فدراسیون به شرح زیر است: ١- مسابقات واترپلو قهرمانی کشور رده سنی ١٨-١٧ سال (٩ لغایت ١٣ بهمن ماه) ٢- مسابقات واترپلو قهرمانی کشور (آینده سازان) رده سنی ١۴ – ١٣سال و ١۶ – ١۵سال (١٣ لغایت ١٨ بهمن ماه) به میزبانی کرمانشاه ٣- مسابقات شنای قهرمانی کشور پسران رده سنی ١٢-١١سال و ١۴-١٣ سال ١۶ لغایت ١٩ بهمن ماه ۴- مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور (مرحله سوم ) ٢۰ لغایت ٢١ بهمن ماه ۵- مسابقات شنای پسران باشگاههای کشور (مرحله سوم ) ٢٧ لغایت ٢٨ بهمن ماه ۶- مسابقات شنای دختران قهرمانی کشور رده سنی ١٢-١١ سال و ١۴-١٣ سال- ٧ لغایت ١۰ اسفند ماه ٧- مسابقات واترپلو لیگ دسته اول باشگاههای کشور (٣۰ بهمن لغایت ۶ اسفند) ٨ – مسابقات شنای پیشکسوتان قهرمانی کشور(٢۵ لغایت ٢۶ اسفند) ٩- مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور١١ لغایت ١٢ اسفند ماه

١۰ – مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای پسران باشگاههای کشور( ١٨ لغایت ١٩ اسفند ماه) کلیه رویدادهای فوق به جز مسابقات واترپلو رده سنی ١٣-١۴ و ١۵-١۶ که به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد، سایر مسابقات در تهران و استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

image_printپرینت مطلب