برنامه مسابقات لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور اعلام شد

مسابقات لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از 16 الی 20 اسفند 1400 به میزبانی استخر 9 دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ طبق اعلام کمیته فنی واترپلو مسابقات لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور با حضور ۱۰ تیم ۱۶ الی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ در استخر بین المللی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود. از همین رو کمیته فنی واترپلو برنامه برگزاری این رقابت ‌ها را اعلام کرد.

 گروه‌بندی مسایقات به شرح زیر است:

 

گروه A گروه B
۱ تی وان مشهد زنجان
۲ خوزستان  نوفلاح
۳ ۹ دی سوبافیت
۴ مهیار خوشبخت پیشگامان کویر یزد
۵ آزادی اسپینر اصفهان

 

 

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

ردیف تیم تاریخ ساعت محل برگزاری
۱ تی وان مشهد – آزادی ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
(دوشنبه)
۹:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز اول
۲ خوزستان – مهیارخوشبخت ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
(دوشنبه)
۱۱ استخر ۹دی(تهران)
روز اول
۳ نوفلاح – پیشگامان کویر یزد ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
(دوشنبه)
۱۲:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز اول
۴ زنجان – اسپینر اصفهان ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
(دوشنبه)
۱۵ استخر ۹دی(تهران)
روز اول
۵ تی وان مشهد – خوزستان ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
(دوشنبه)
۱۶:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز اول
۶ زنجان – نوفلاح ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
(دوشنبه)
۱۸ استخر ۹دی(تهران)
روز اول
۷ مهیار خوشبخت – آزادی ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
(سه شنبه)
۹:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روزدوم
۸ ۹دی – تی وان مشهد ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
(سه شنبه)
۱۱ استخر ۹دی(تهران)
روزدوم
۹ پیشگامان کویر یزد – اسپینر اصفهان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
(سه شنبه)
۱۲:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روزدوم
۱۰ سوبافیت – زنجان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
(سه شنبه)
۱۵ استخر ۹دی(تهران)
روزدوم
۱۱ خوشبخت – ۹دی ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
(سه شنبه)
۱۶:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روزدوم
۱۲ پیشگامان کویر یزد – سوبافیت ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
(سه شنبه)
۱۸ استخر ۹دی(تهران)
روزدوم
۱۳ آزادی – خوزستان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
(چهارشنبه)
۹:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز سوم
۱۴ تی وان مشهد – مهیار خوشبخت ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
(چهارشنبه)
۱۱ استخر ۹دی(تهران)
روز سوم
۱۵ اسپینر اصفهان – نوفلاح ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
(چهارشنبه)
۱۲:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز سوم
۱۶ زنجان – پیشگامان کویر یزد ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
(چهارشنبه)
۱۵ استخر ۹دی(تهران)
روز سوم
۱۷ ۹دی – خوزستان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
(چهارشنبه)
۱۶:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز سوم
۱۸ سوبافیت – نوفلاح ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
(چهارشنبه)
۱۸ استخر ۹دی(تهران)
روز سوم
۱۹ آزادی – ۹دی ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
(پنجشنبه)
۹:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز چهارم
۲۰ اسپینر اصفهان – سوبافیت ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
(پنجشنبه)
۱۱ استخر ۹دی(تهران)
روز چهارم
۲۱ اول گروهA – چهارم گروهB ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
(پنجشنبه)
۱۲:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز چهارم
۲۲ دوم گروهA – سوم گروه B ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
(پنجشنبه)
۱۵ استخر ۹دی(تهران)
روز چهارم
۲۳ چهارم گروه A  – اول گروه B ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
(پنجشنبه)
۱۶:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز چهارم
۲۴ سوم گروه A – دوم گروه B ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
(پنجشنبه)
۱۸ استخر ۹دی(تهران)
روز چهارم
۲۵ برده بازی ۲۱ – برنده بازی ۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
(جمعه)
۹:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز پنجم
۲۶ برنده بازی ۲۲ – با برنده بازی۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
(جمعه)
۱۱ استخر ۹دی(تهران)
روز پنجم
۲۷ رده بندی ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
(جمعه)
۱۵:۳۰ استخر ۹دی(تهران)
روز پنجم
۲۸ فینال ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
(جمعه)
۱۷ استخر ۹دی(تهران)
روز پنجم

 

 

 

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب