بهترین شناگران کشور در سال ۱۳۹۲ معرفی شدند

“بهترین شناگران سال ۱۳۹۲ به تفکیک سبک شنا معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی شنا شناگران برتر کشور را در سال ۱۳۹۲ به تفکیک سبک شنا معرفی کرد.
معیار انتخاب ها بر این اساس است:
۱. در هر رشته بالاترین امتیاز فینا (فیناپوینت) هر فرد در نظر گرفته شده است.
۲. تمامی مسابقات سال ۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. (داخلی – خارجی)
۳. امتیازات مربوط به استخر ۵۰متر می باشد.
۴. نفرات اول، دو و سوم بر اساس نوع شنا مشخص شده اند.

*بهترین شناگران کشور در سال ۱۳۹۲ (به تفکیک نوع شنا):
رشته آزاد:
۱. آرشام میرزایی در ماده ۱۰۰متر آزاد، با زمان ۵۳:۰۰ و امتیاز فینا ۶۹۳- رقابت های جهانی بارسلونا
۲. آرشام میرزایی در ماده ۵۰متر آزاد، بازمان ۲۴:۰۰ و امتیاز فینا ۶۶۱- رقابت های جهانی بارسلونا
۳. احمدرضا جلالی در ماده ۱۰۰متر آزاد، با زمان ۵۴:۲۵ و امتیاز فینا ۶۴۷- رقابت های قهرمانی کشور شیراز

رشته قورباغه:
۱. امیرمحمد شجاعی فر در ماده ۵۰متر قورباغه، با زمان ۲۹:۶۰ و امتیاز فینا ۷۳۱- مرحله چهارم لیگ شنا
۲. امیرمحمد شجاعی فر در ماده ۱۰۰متر قورباغه، با زمان ۱:۰۶:۲۱ و امتیاز فینا ۶۸۸- مرحله چهارم لیگ شنا
۳. مهدی انصاری در ماده ۱۰۰متر قورباغه، با زمان ۱:۰۶:۸۰ و امتیاز فینا ۶۷۰- مرحله چهارم لیگ شنا

رشته پروانه:
۱. مهدی انصاری در ماده ۱۰۰متر پروانه، با زمان ۵۶:۴۱ و امتیاز فینا ۶۸۹- مرحله چهارم لیگ شنا
۲. مهدی انصاری در ماده ۵۰متر پروانه، با زمان ۲۵:۴۹ و امتیاز فینا ۶۸۱- مرحله چهارم لیگ شنا
۳. افشین عسگری در ماده ۵۰متر پروانه، با زمان ۲۵:۵۹ و امتیاز فینا ۶۷۳- مرحله چهارم لیگ شنا

رشته پشت:
۱. جمال چاوشی­فر در ماده ۵۰متر کرال پشت، با زمان ۲۷:۱۰ و امتیاز فینا ۶۹۸- رکوردگیری
۲. رهام پیروانی در ماده ۱۰۰متر کرال پشت، با زمان ۵۹:۵۸ و امتیاز فینا ۶۶۳- مرحله سوم لیگ
۳. رهام پیروانی در ماده ۲۰۰متر کرال پشت، با زمان ۲:۰۸:۳۹ و امتیاز فینا ۶۶۲- مرحله دوم لیگ

انتهای پیام”

image_printپرینت مطلب