تفسیر موارد ابهامی در قوانین واترپلو ۲۰۱۴/ بخش۴

کمیته داوران فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو بخش چهارم موارد ابهامی قوانین واترپلو را در قالب یک گزارش برای علاقه مندان شرح می دهد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بخش چهارم تفسیر موارد ابهامی در قوانین واترپلو ۲۰۱۴ و موارد مطرح شده در کنگره جهانی واترپلو کنکون مکزیک برای علاقه مندان این رشته ورزشی و داوران واترپلو کشور در این بخش گنجانده شده است.

*ادامه تفسیر موارد ابهامی در قوانین واترپلو ۲۰۱۴ و موارد مطرح شده در کنگره جهانی واترپلو کنکون مکزیک ۲۰۱۴:
-WP ۲۱ Exclusion Fouls
خطاهای اخراجی
نکته: این خطاها زمانی گرفته میشود که به سود تیم مهاجم باشد اگر ضد حمله در حال انجام باشد و خطای تیم مدافع بر حمله تیم مهاجم اثر بگذارد، بازیکن خاطی اخراج میشود.
نکته: اولین چیزی که داور در مورد خطاهای اخراجی در نظر می گیرد این است که بازیکن مهاجمی که توپ را در اختیار دارد (توپ را ول نکرده) خواهان ادامه بازی می باشد و در این صورت رودرویی بازیکن مدافع با بازیکن مهاجم نمی تواند خطای اخراجی محسوب گردد.
-WP ۲۱.۱۰
نگه داشتن بازیکن مهاجم در هر جای زمین بازی با ۲ دست خطای اخراجی محسوب
می شود.
تفسیر: این قانون اجازه حرکت و شنا کردن را برای بازیکن ها تسهیل می کند. نگه داشتن بازیکن با ۲ دست جهت جلوگیری از حرکت بازیکن خطای اخراجی محسوب میشود.
داوران همیشه باید حرکت و تحرک بازیکنان را حمایت کنند.
-WP ۲۱.۱۱
در زمان تغییر مالکیت توپ، هر خطای ساده ای که بازیکن مدافع بر روی بازیکن تیمی که مالکیت توپ را دارد در هر جای قبل از نیمه زمین تیم مهاجم صورت گیرد، خطای اخراجی محسوب می شود.
نکته: این قانون زمانی اجرا می گردد که تیمی که مالکیت توپ را از دست داده به منظور جلوگیری از ضد حمله تیم مقابل بر روی بازیکن مهاجم قبل از عبور از خط نیمه خطا کند.
تفسیر: این قانون ضد حمله تیم ها را حمایت می کند.
به قلم: مسعود رضوانی/ کمیته داوران

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب