تمرین تیم ملی واترپلو جوانان قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا

عکاس: بهنام رنجکش