تهیه پیش نویس جهت برگزاری مسابقات مداوم در سال های آتی

طی جلسه فدراسیون شنا با نماینده آموزش و پرورش مقرر شد مسابقات قهرمانی کشور و آموزشگاه های کشور به طور همزمان در سراسر کشور برگزار گردد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در جلسه ای که ظهر دیروز ۴ خرداد ماه با حضور محسن رضوانی سرپرست فدراسیون شنا، دکتر حلاج رئی انجمن شنای آموزش و پرورش و ارمیان سرپرست فدراسیون ورزش مدارس برگزار شد مقرر گردید امسال مسابقات قهرمانی کشور زیر ١۰ سال و ١١-١٢ سال به صورت جشنواره و به مدیریت آموزش و پرورش زیر نظر فدراسیون شنا برگزار شود. شایان ذکر است: طبق توافقات انجم شده مقرر گردید پیش نویسی جهت برگزاری مداوم مسابقات شنای قهرمانی کشور و آموزشگاه های کشور درسال های آینده تهیه شود و با تائید مسئولین ارشد دو وزارت خانه اجرایی گردد.

image_printپرینت مطلب