تهران 24 تا 29 آذر 1393

دهمین دوره واترپلو جام باشگاه های آسیا

آخرین اخبار:

دهمین دوره رقابت های واترپلو جام باشگاه های آسیا با قهرمانی تیم آستانه قزاقستان به پایان رسید.

در دیدار رده بندی هم نفت امیدیه نتوانست مقابل قادسیه الخبر پیروز شود و به جایگاه چهارمی بسنده کرد.

دهمین دوره واترپلو جام باشگاه های آسیا با حضور هشت تیم از پنج کشور از دوشنبه (۲۴آذر) تا شنبه (۲۹ آذر) به میزبانی تهران در استخر بین المللی ۹دی مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد.

 

 

 

جدول رده بندی نهایی دهمین دوره واترپلو جام باشگاه های آسیا:

۱. آستانه قزاقستان

۲. زرین معدن آسیا(ایران)

۳. قادسیه الخبر (عربستان)

۴. نفت امیدیه (ایران)

۵.آلماتی (قزاقستان)

۶.القادسیه (کویت)

۷. کویت

۸.افغانستان

 

 

نتایج مسابقات روز پایانی:

ردیف

مسابقه تاریخ تیم ۱ نتیجه تیم ۲

۲۱

رده بندی هفتم و هشتم ۹۳/۹/۲۹ کویت
۱۰ ۴ افغانستان

۲۲

رده بندی پنجم و ششم ۹۳/۹/۲۹ القادسیه (کویت)
۶  ۱۸

آلماتی

۲۳ رده بندی سوم و چهارم ۹۳/۹/۲۹  قادسیه الخبر(عربستان) ۱۶ ۱۴ نفت امیدیه (ایران)
۲۴ بازی فینال ۹۳/۹/۲۹ آستانه (قزاقستان) ۱۳  ۶

زرین معدن آسیا (ایران)

 

نتایج مرحله سوم:

ردیف

روز تاریخ تیم ۱ نتیجه تیم ۲

۱۷

جمعه ۹۳/۹/۲۸ آلماتی (قزاقستان) ۱۸ ۱ افغانستان

۱۸

جمعه ۹۳/۹/۲۸ القادسیه (کویت) ۱۸  ۱۱

کویت

۱۹ جمعه ۹۳/۹/۲۸ زرین معدن آسیا(ایران) ۱۹ ۱۳ نفت امیدیه (ایران)
۲۰ جمعه ۹۳/۹/۲۸ آستانه (قزاقستان) ۱۷  ۴

قادسیه الخبر (عربستان)

 

نتایج مرحله دوم:

ردیف

روز تاریخ تیم ۱ نتیجه تیم ۲

۱۳

پنجشنبه ۹۳/۹/۲۷ تیم دوم گروه اول (نفت امیدیه) ۱۳ ۱۱ تیم سوم گروه ب( القادسیه کویت)

۱۴

پنجشنبه ۹۳/۹/۲۷ تیم سوم گروه الف (قادسیه الخبر عربستان) ۱۰  ۷

تیم دوم گروه ب (آلماتی قزاقستان)

۱۵ پنجشنبه ۹۳/۹/۲۷ تیم اول گروه الف (آستانه قزاقستان) ۱۶ صفر

تیم چهارم گرو ب (افغانستان)

۱۶ پنجشنبه ۹۳/۹/۲۷ تیم اول گروه ب(زرین معدن آسیا) ۲۲  ۹

تیم چهارم گروه الف(کویت)

 

 نتایج  مرحله مقدماتی :

ردیف

روز تاریخ تیم ۱ نتیجه تیم ۲

۱

دوشنبه ۹۳/۹/۲۴ آستانه (قزاقستان) ۲۴ ۶ نفت امیدیه (ایران)

۲

دوشنبه ۹۳/۹/۲۴ کویت ۸  ۱۲ قادسیه الخبر (عربستان)

۳

دوشنبه ۹۳/۹/۲۴ آلماتی (قراقستان) ۱۱  ۱۰ القادسیه (کویت)
۴ دوشنبه ۹۳/۹/۲۴ افغانستان صفر  ۲۱

زرین معدن آسیا (ایران)

۵ سه شنبه ۹۳/۹/۲۵ القادسیه (کویت) ۱۲ ۱۵

زرین معدن آسیا (ایران)

۶ سه شنبه ۹۳/۹/۲۵ افغانستان صفر ۱۴

آلماتی (قراقستان)

۷

سه شنبه ۹۳/۹/۲۵ قادسیه الخبر (عربستان) ۱۲ ۱۵ نفت امیدیه (ایران)

۸

سه شنبه ۹۳/۹/۲۵ آستانه (قزاقستان) ۲۴ ۹ کویت
۹ چهارشنبه ۹۳/۹/۲۶ آستانه (قزاقستان) ۱۶  ۷

قادسیه الخبر (عربستان)

۱۰ چهارشنبه ۹۳/۹/۲۶ کویت ۱۱  ۱۴

نفت امیدیه (ایران)

۱۱ چهارشنبه ۹۳/۹/۲۶ افغانستان ۱ ۷

القادسیه (کویت)

۱۲ چهارشنبه ۹۳/۹/۲۶ آلماتی (قراقستان)  ۸ ۱۵

زرین معدن آسیا (ایران)

 

گروهبندی تیم ها در مرحله مقدماتی دهمین دوره واترپلو جام باشگاه های آسیا- تهران:

گروه A:
آستانه قزاقستان – کویت – نفت امیدیه – قادسیه الخبر عربستان

گروه B:
افغانستان – آلماتی قزاقستان –  زرین معدن آسیا – القادسیه کویت

 

جدول رده بندی گروه A:

ردیف

نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز

۱

آستانه قزاقستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۶۴ ۲۲ ۴۲+ ۶

۲

نفت امیدیه ۳ ۲ ۱ ۰ ۳۵ ۴۷ ۱۲-

۴

۳ قادسیه الخبر عربستان ۳ ۱ ۲ ۰ ۳۱ ۳۹ ۸-

۲

۴ کویت ۳ ۰ ۳ ۰ ۲۸ ۵۰ ۲۲-

۰

 

جدول رده بندی گروه B:

ردیف

نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز

۱

زرین معدن آسیا ۳ ۳ ۰ ۰ ۵۱ ۲۰ ۳۱+ ۶

۲

آلماتی قزاقستان ۳ ۲ ۱ ۰ ۳۳ ۲۵ ۸+

۴

۳ القادسیه کویت ۳ ۱ ۲ ۰ ۲۹ ۲۷ ۲+

۲

۴ افغانستان ۳ ۰ ۲ ۰ ۱ ۴۲ ۴۱-

۰

 

لطفا برای دریافت فایل پی دی اف قوانین مسابقات بر روی لینک زیر کلیک کنید (انگلیسی):

Rules & Regulations

این صفحه هر روز آپدیت می شود…

 

 

image_printپرینت مطلب