رئیس فدراسیون شنای آسیا به رضوانی تبریک گفت

Print Friendly
رئیس فدراسیون شنای آسیا به رضوانی تبریک گفت

رئیس فدراسیون شنای آسیا و اعضای هیئت رئیسه، انتخاب محسن رضوانی را به عنوان رئیس فدراسیون شنای ایران تریک گفتند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ طاها سلیمان کشیری مدیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا از سوی شیخ خالد الصباح و هیئت رئیسه شنای آسیا انتخاب محسن رضوانی را به عنوان ریاست فدراسیون […]

رئیس فدراسیون شنای آسیا و اعضای هیئت رئیسه، انتخاب محسن رضوانی را به عنوان رئیس فدراسیون شنای ایران تریک گفتند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ طاها سلیمان کشیری مدیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا از سوی شیخ خالد الصباح و هیئت رئیسه شنای آسیا انتخاب محسن رضوانی را به عنوان ریاست فدراسیون شنای ایران تبریک گفت.
همچنین مدیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا از آمادگی خانواده فدراسیون شنای آسیا برای همکاری با فدراسیون شنای ایران خبر داد.
۱۳/اکتبر/۲۰۱۳
جناب آقای محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا جمهوری اسلامی ایران
“تبریک”
جناب آقای محسن رضوانی
از طرف رئیس فدراسیون شنا آسیا، شیخ خالد الصباح و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون شنای آسیا، انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران از صمیم قلب تبریک می گوییم. لطفا تبریک صمیمانه ما را به دیگر اعضای منتخب نیز برسانید. فدراسیون شنای آسیا شکی ندارد که فدراسیون شنای ایران تحت ریاست مستمر شما پیشرفت و توسعه بیشتری خواهد داشت.
ما کاملا امیدواریم که رابطه بین فدراسیون شنای آسیا و فدراسیون شنای ایران مانند گذشته و مستحکم تر و موفق تر باشد. خانواده فدراسیون شنای آسیا قاطعانه و به صورت عملی آماده ی حمایت از شما و ارائه ی کمک در تمام زمینه های ممکن است.

با احترام
طاها سلیمان الکیشری
مدیر اجرایی AASF


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط