رقابت نزدیک شناگران ستارگان دلفین و هیات تهران الف در پایان روز نخست

نخستین روز مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای باشگاه های کشور با رقابت نزدیک شناگران تیم های ستارگان دلفین و هیات شنای تهران الف به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله چهارم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور که از صبح امروز چهارشنبه با رقابت ۵ تیم ستارگان دلفین، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای تهران الف، هیئت شنای فارس و هیئت شنای تهران ب در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده بود، عصر امرو ز در ۵ ماده دوم پیگیری شد، که با برتری شناگران تیم های ستارگان دلفین و هیات شنای تهران الف همراه بود.

اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

•۴۰۰ مختلط انفرادی:
١- مریم اورنگی از هیات شنای فارس با زمان ۵ دقیقه و ۵١ ثانیه و ٩٩ صدم ثانیه
٢- ارغوان تیموری راد از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ۶ دقیقه و ۴ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه
٣- پریسا پورمتین از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ۶ دقیقه و ۵ ثانیه و ۶٩ صدم ثانیه

•۵۰ متر کرال پشت:
١- سارینا اشتیاقی از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ٣٣ ثانیه و ٢٩ صدم ثانیه
٢- راحله محمد میرزایی از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ٣٣ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه
٣- سیده نرجس موسوی از هیات شنای فارس با زمان ٣٣ ثانیه و ٨٨ صدم ثانیه

•٨۰۰ متر آزاد:
١- کیمیا امیری از هیات شنای تهران الف با زمان ١١ دقیقه و ١ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه
٢- مائده طهماسبی از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ١١ دقیقه و ١ ثانیه و ٩٩ صدم ثانیه
٣- نگار خرم نیک از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ١١ دقیقه و ٣٢ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه

•٢۰۰ متر پروانه:
١- مانا حسینی بای از هیات شنای تهران الف با زمان ٢ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ٨٩ صدم ثانیه
٢- سوگند بهنام از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ٢ دقیقه و ۴٨ ثانیه و ۴٣ صدم ثانیه
٣- شیما عبد شنطیایی از هیات شنای فارس با زمان ٢ دقیقه و ۵٢ ثانیه و ۶٣ صدم ثانیه

•١۰۰ متر آزاد:
١- زهرا حسین زاده نمینی از هیات شنای تهران الف با زمان ١ دقیقه و ٣ ثانیه و ٧۵ صدم ثانیه
٢- سولماز خوشکلام از هیات شنای گیلان با زمان ١ دقیقه و ۴ ثانیه و ٢۵ صدم ثانیه
٣- سیما عروجی از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ١ دقیقه و ۵ ثانیه و ٨١ صدم ثانیه

در پایان مسابقات بعد از ظهر امروز پنجشنبه شنای بانوان باشگاههای کشور با هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی افسران کنترل دوپینگ از سه شناگر شرکت کننده تست دوپینگ بعمل آوردند.

این رقابتها فردا پنجشنبه با برگزاری مسابقات نویت صبح و عصر و معرفی تیم قهرمان ششمین دوره به پایان خواهد رسید. درحال حاضرتیم ستارگان دلفین پیشتاز رقابت های شنای باشگاه های کشور است.

image_printپرینت مطلب