رهام پیروانی به نانجینگ می رود

فینا با درخواست فدراسیون شنا ایران برای دریافت سهمیه یونیورسالیتی المپیک جوانان نانجینگ و اعطای آن به رهام پیروانی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ شناگران جوان ایران در مسابقات بین المللی دبی هشت حدنصاب ورودی مسابقات المپیک جوانان نانجینگ را بدست آورده بودند. با این حال متاسفانه هیچ یک از شناگران ایران امتیاز لازم (فیناپوینت) را نسبت به حریفانشان برای شرکت در المپیک جوانان نانجینگ کسب نکردند و نتوانستند به طور مستقیم و بین ۱۴۰ نفر گزینش شده فینا به المپیک جوانان راه پیدا کنند.
به دنبال این موضوع فدراسیون شنای ایران اقداماتی را برای دریافت سهمیه اعطایی فدراسیون جهانی- یونیورسالیتی (سهمیه اعطایی با شرایط ویژه) انجام داد. در همین راستا آریا نسیمی شاد و رهام پیروانی برای کسب این سهمیه و شرکت در المپیک نانجینگ معرفی شده اند.
در نهایت با درخواست فدراسیون شنا ایران سهمیه یونیورسالیتی برای شرکت در المپیک نانجینگ به رهام پیروانی تعلق گرفت. پیروانی از شناگران مستعد ایران پیش از این موفق به کسب فیناپوینت ۶۹۵ در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت شده و حد نصاب ورودی المپیک نانجینگ را بدست آورده بود.
در المپیک نانجینگ مجموعا ۲۰۰ شناگر شرکت می کنند. ۱۴۰ نفر به طور مستقیم و بر اساس بالاترین فینا پوینت سهمیه می گیرند. همچنین ۵۶ سهمیه یونیورسالیتی(سهمیه اعطایی با شرایط ویژه) به کشورهایی که نتوانسته بودند به نانجینگ راه پیدا کنند، تعلق می گیرد. کشور میزبان هم چهار سهمیه خواهد داشت.

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.