سرپرست جدید هیات شنای کیش منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون شنا، سرپرست جدید هیات شنای کیش منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در حکم برانوش نیک بین خطاب به ابراهیم خلیلی آمده است به پیشنهاد شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و با استناد مفاد تبصره سه ماده ١۰ آئین نامه هیات های ورزشی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست هیات شنای کیش منصوب می شوید. شایسته است ضمن اداره امور هیات و اعمال ضوابط آئین نامه مربوطه طی مدت سه ماه اقدامات لازم را در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیات معمول فرمائید.

image_printپرینت مطلب