ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

سرپرست جدید هیات شنای كیش منصوب شد

طی حكمی از سوی سرپرست فدراسیون شنا، سرپرست جدید هیات شنای كیش منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در حكم برانوش نیك بین خطاب به ابراهیم خلیلی آمده است به پیشنهاد شركت سرمایه گذاری و توسعه كیش و با استناد مفاد تبصره سه ماده ١۰ آئین نامه هیات های ورزشی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست هیات شنای كیش منصوب می شوید. شایسته است ضمن اداره امور هیات و اعمال ضوابط آئین نامه مربوطه طی مدت سه ماه اقدامات لازم را در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیات معمول فرمائید.

image_printپرینت مطلب