به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ سومین جلسه هیات رئیسه فدراسیون شنا در سال ۱۴۰۱ عصر امروز (یکشنبه) با حضور اعضا در محل فدراسیون برگزار شد. در این جلس ابتدا گزارشی از سوی مسئولان فدراسیون به اعضا هیات رئیسه ارائه شد و درپایان  مصوباتی از سوی اعضا مورد تائید قرار گرفت.

در سومین جلسه هیات رئیسه فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در سال ۱۴۰۱، محسن رضوانی رئیس، محمد علی آبادی و شهرناز ورنوس نواب رئیس، حمید اسکندریون خبره هیات رئیسه، هادی بیداریان دبیرکل، احسان لشگری نماینده باشگاه ها، پیمان گرامی نماینده هیات های استانی، محمد صالحی خزانه دار حضور داشتند.

 

انتهای پیام