“شناگران پیشتاز بانوان الف” فاتح بخش دختران شد

در پایان رقابت‌های شنای مسافت کوتاه جام آذربایجان در بخش دختران تیم “شناگران پیشتاز بانوان الف” تهران به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در پایان مسابقات شنای مسافت کوتاه جام آذربایجان دررده سنی ۱۴-۱۱سال دختران تیم شناگران پیشتاز بانوان الف تهران با ۴۲۰ امتیاز مقام نخست این دوره از مسابقات راکسب کردند.
مسابقات شنا مسافت کوتاه ((جام آذربایجان)) دربخش دختران که با شرکت ۱۸تیم ازروزیکشنیه ۹شهریور آغازشده بود پس ازدوروزرقابت بین ۱۵۰شناگر به کارخود پایان داد. در پایان این رقابت ها تیم‌های ستارگان دلفین الف تهران با ۴۱۰ امتیاز وخراسان رضوی با ۳۹۰ امتیاز پس از تیم پیشتازان بانوان الف تهران به ترتیب مقام های دوم وسوم را کسب کردند.
این مسابقات در۱۶ ماده(۲۰۰مترآزاد،۱۰۰مترکرال پشت،۲۰۰مترپروانه،۵۰متر قورباغه،۵۰مترآزاد،۲۰۰مترکرال پشت،۱۰۰متر قورباغه،۱۰۰*۴ مترآزاد تیمی،۱۰۰مترپروانه،۲۰۰مترمختلط انفرادی،۲۰۰مترقورباغه،۱۰۰مترآزاد،۵۰مترپروانه،۵۰مترکرال پشت،۱۰۰مترمختلط انفرادی و۱۰۰*۴مترمختلط تیمی)وبا قضاوت ۳۵ داوردرمحل استخرصدف تبریز برگزا شد.
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام آذربایجان دربخش پسران نیز به مدت دو روز در روزهای ۱۲ و ۱۳شهریور (چهارشنبه و پنجشنبه) برگزارخواهد شد.

*تیم‌های برتر مسابقات شنا مسافت کوتاه جام آذربایجان (بخش دختران):
۱- تیم پیشتازان بانوان الف تهران مقام اول
۲- تیم ستارگان دلفین الف تهران مقام دوم
۳- تیم خراسان رضوی مقام سوم

*نتایج کامل مسابقات:
ماده ۲۰۰مترآزاد :
۱-فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲-مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام دوم
۳-سانیا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم

ماده ۱۰۰مترکرال پشت:
۱-بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲-فاطمه زهراتجدد ازتیم قزوین مقام دوم
۳-حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

ماده ۲۰۰مترپروانه:
۱- وانیا ملک زاهدی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- سایناسماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
۳- کیمیاکنعان ازتیم ناجیان راستین البرز مقام سوم

ماده ۵۰متر قورباغه :
۱- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی،مقام اول
۲- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
۳- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم
۴- شقایق زنده دل ازتیم آذربایجان شرقی مقام چهارم

ماده ۵۰مترآزاد:
۱-بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
۳- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

ماده ۲۰۰مترکرال پشت:
۱- حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- محدثه حسن پور ازتیم قزوین مقام دوم
۳- بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

ماده ۱۰۰متر قورباغه :
۱- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام اول
۲- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
۳- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف

ماده ۱۰۰*۴ مترآزاد تیمی:
ا- تیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- تیم خراسان رضوی مقام دوم
۳- تیم ستارگان دلفین الف مقام سوم

نفرات برترماده ۱۰۰متر پروانه:
۱- ساینا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام اول
۲- وانیا ملک زاهدی ازتیم پیشتازان بانوان الف و مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مشترکا دوم

نفرات برترماده ۲۰۰مترمختلط انفرادی:
۱- مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام اول
۲- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
۳- زهراملکی زندی ازتیم موج ایرانیان مقام سوم

نفرات برترماده ۲۰۰مترقورباغه:
۱- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام اول
۲- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
۳-درساتاجیک ازتیم ستارگان دلفین ب مقام سوم

نفرات برترماده ۱۰۰متر آزاد:
۱- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
۳- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

نفرات برترماده ۵۰ مترکرال پشت:
۱- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- عطیه نوری ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
۳- حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

نفرات برترماده ۵۰ مترپروانه:
۱- زهراملکی زندی ازتیم موج ایرانیان مقام اول
۲- ساینا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
۳- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم
۴-شقایق زنده دل ازتیم آذربایجان شرقی مقام چهارم

نفرات برترماده ۱۰۰مترمختلط انفرادی:
۱- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
۲- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام دوم
۳- مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

نفرات برترماده ۱۰۰*۴مترمختلط تیمی:
۱- تیم ستارگان دلفین الف مقام اول
۲- تیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
۳- تیم خراسان رضوی مقام سوم

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

چیریچ: تمام داوران ایران در سطح بین المللی و ملی فرصت پیشرفت دارند/ دوره خوبی برگزار شد

میخاییل چیریچ  مدرس و ناظر بین المللی واترپلو جهان بیان داشت: تمام داوران ایران چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی این فرصت را دارند که پیشرفت کنند، صرفا به نحوه کار آنها بستگی دارد و می‌توانم به جرات بگویم که کلاس بسیار خوب و راضی کننده‌ای بود.

سعادت: استقبال خوبی از ماراتن آب‌های آزاد کیش شد

رییس هیات شنا جزیره کیش ضمن ابراز خوشحالی از استقبال وسیع و گسترده شناگران از مسابقات آب های آزاد گفت: حدود ۱۵۰ شناگر به همراه سرپرست و مربی در این رقابت ها شرکت کردند که این موضوع بیانگر پیشرفت و آینده‌ای درخشان در رشته آب‌های آزاد است.