ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

“شناگران پیشتاز بانوان الف” فاتح بخش دختران شد

در پایان رقابت‌های شنای مسافت کوتاه جام آذربایجان در بخش دختران تیم “شناگران پیشتاز بانوان الف” تهران به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در پایان مسابقات شنای مسافت کوتاه جام آذربایجان دررده سنی 14-11سال دختران تیم شناگران پیشتاز بانوان الف تهران با 420 امتیاز مقام نخست این دوره از مسابقات راکسب کردند.
مسابقات شنا مسافت کوتاه ((جام آذربایجان)) دربخش دختران که با شرکت 18تیم ازروزیکشنیه 9شهریور آغازشده بود پس ازدوروزرقابت بین 150شناگر به کارخود پایان داد. در پایان این رقابت ها تیم‌های ستارگان دلفین الف تهران با 410 امتیاز وخراسان رضوی با 390 امتیاز پس از تیم پیشتازان بانوان الف تهران به ترتیب مقام های دوم وسوم را کسب کردند.
این مسابقات در16 ماده(200مترآزاد،100مترکرال پشت،200مترپروانه،50متر قورباغه،50مترآزاد،200مترکرال پشت،100متر قورباغه،100*4 مترآزاد تیمی،100مترپروانه،200مترمختلط انفرادی،200مترقورباغه،100مترآزاد،50مترپروانه،50مترکرال پشت،100مترمختلط انفرادی و100*4مترمختلط تیمی)وبا قضاوت 35 داوردرمحل استخرصدف تبریز برگزا شد.
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام آذربایجان دربخش پسران نیز به مدت دو روز در روزهای 12 و 13شهریور (چهارشنبه و پنجشنبه) برگزارخواهد شد.

*تیم‌های برتر مسابقات شنا مسافت کوتاه جام آذربایجان (بخش دختران):
1- تیم پیشتازان بانوان الف تهران مقام اول
2- تیم ستارگان دلفین الف تهران مقام دوم
3- تیم خراسان رضوی مقام سوم

*نتایج کامل مسابقات:
ماده 200مترآزاد :
1-فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2-مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام دوم
3-سانیا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم

ماده 100مترکرال پشت:
1-بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2-فاطمه زهراتجدد ازتیم قزوین مقام دوم
3-حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

ماده 200مترپروانه:
1- وانیا ملک زاهدی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- سایناسماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- کیمیاکنعان ازتیم ناجیان راستین البرز مقام سوم

ماده 50متر قورباغه :
1- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی،مقام اول
2- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم
4- شقایق زنده دل ازتیم آذربایجان شرقی مقام چهارم

ماده 50مترآزاد:
1-بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
3- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

ماده 200مترکرال پشت:
1- حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- محدثه حسن پور ازتیم قزوین مقام دوم
3- بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

ماده 100متر قورباغه :
1- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام اول
2- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف

ماده 100*4 مترآزاد تیمی:
ا- تیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- تیم خراسان رضوی مقام دوم
3- تیم ستارگان دلفین الف مقام سوم

نفرات برترماده 100متر پروانه:
1- ساینا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام اول
2- وانیا ملک زاهدی ازتیم پیشتازان بانوان الف و مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مشترکا دوم

نفرات برترماده 200مترمختلط انفرادی:
1- مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام اول
2- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
3- زهراملکی زندی ازتیم موج ایرانیان مقام سوم

نفرات برترماده 200مترقورباغه:
1- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام اول
2- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3-درساتاجیک ازتیم ستارگان دلفین ب مقام سوم

نفرات برترماده 100متر آزاد:
1- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
3- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

نفرات برترماده 50 مترکرال پشت:
1- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- عطیه نوری ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

نفرات برترماده 50 مترپروانه:
1- زهراملکی زندی ازتیم موج ایرانیان مقام اول
2- ساینا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم
4-شقایق زنده دل ازتیم آذربایجان شرقی مقام چهارم

نفرات برترماده 100مترمختلط انفرادی:
1- بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام دوم
3- مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

نفرات برترماده 100*4مترمختلط تیمی:
1- تیم ستارگان دلفین الف مقام اول
2- تیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
3- تیم خراسان رضوی مقام سوم

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب