صدرنشینی نفت امیدیه درپایان روز نخست

نخستین روز از مرحله اول مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس که از صبح پنج شنبه اول دی ماه با حضور ٧ تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده با صدر نشینی شناگران نفت امیدیه در جدول رده بندی به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور٧ تیم هیات شنای گیلان،نفت امیدیه،مقاومت بسیج، هیات شنای فارس،فولاد مبارکه سپاهان، نفت تهران و هیات شنای زنجان به مدت ٢ روز در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود صبح وعصر پنج شنبه با برگزاری ١۰ماده به پایان رسیدکه نفرات نخست آن به شرح ذیل است: ٢۰۰متر کرال پشت:١-رهام پیروانی از هیات شنای گیلان با زمان٨١/٢۰/٢دقیقه ۵۰متر آزاد:١-محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان۵۴/٢۴ثانیه ٢۰۰متر قورباغه:١-امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان ٩٢/٣۴/٢دقیقه ۴۰۰متر آزاد:١-آرین علیایی از تیم نفت امیدیه با زمان٢٨/٢۰/۴دقیقه ۴در١۰۰متر مختلط تیمی:١-نفت امیدیه با زمان٢٣/۰۵/۴دقیقه ۴۰۰متر مختلط انفرادی:١-احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان۴٩/۵٣/۴دقیقه ١۰۰متر آزاد:١- محمد بیداریان از مقاومت بسیج زمان٢۶/۵۴ثانیه٢ ۵۰متر کرال پشت:١-امیر طاهری ازمقاومت بسیج با زمان۰٩/٢٨ ثانیه
٨۰۰متر آزاد:١- آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان٧٧/۰۰/٩دقیقه ٢۰۰متر پروانه:١- فرهاد فیاض از نفت امیدیه با زمان٨۵/١۵/۰٢دقیقه شایان ذکر است در پایان روز نخست در جدول رده بندی مسابقات تیم نفت امیدیه با٣١١ امتیاز صدر نشین و تیمهای مقاومت بسیج وهیات شنای گیلان دوم وسوم هستند این رقابتها صبح امروز جمعه ٢دی ماه با برگزاری ۵ ماده سوم پیگیری می شود و تیمها در مواد ۴ در٢۰۰ متر آزاد تیمی،١۰۰متر قورباغه،۵۰ پروانه،٢۰۰ متر آزاد و ١۰۰متر کرال پشت به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب