فارس فاتح رقابت های شنای قهرمانی کشور شد

تیم شنای استان فارس با کسب بیشترین امتیاز به مقام نخست رقابت های شنای قهرمانی کشور دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شنای قهرمانی کشور( رده سنی ۱۵-۱۷ سال و عموم) از ۲۹ آبان ماه (چهارشنبه) با شرکت بیش از ۲۰۰ ورزشکار از سراسر ایران به میزبانی استان فارس برگزار شد و طی آن در رده سنی ۱۵-۱۷ سال تیم فارس با کسب ۵۳۴ امتیاز در جایگاه نخست، تیم توابع تهران باکسب ۴۵۱امتیاز در جایگاه دوم و تیم تهران با کسب ۴۱۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتند. در رده سنی عموم نیز تیم فارس با کسب ۵۹۷ امتیاز به مقام نخست، تیم تهران با کسب ۵۸۷ امتیاز به مقام دوم، و تیم البرز با کسب ۵۰۴ امتیاز به مقام سوم رسیدند.

*نتایج کلی رقابت های شنا قهرمانی کشور به شرح زیر است:

۲۰۰متر آزاد(۱۵-۱۷ سال)
اول: آرین علیایی از فارس با رکورد ۲ دقیقه ۹۰ صدم ثانیه
دوم: احسان شفاییان از تهران با رکورد ۲ دقیقه و ۷ ثاینه
سوم: حسین درویشی از توابع تهران با رکورد ۲ دقیقه ۹ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه

۲۰۰متر آزاد (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۳ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه
دوم: آرشام میرزایی از البرز با رکورد ۲ دقیقه و ۵ ثانیه ۶۲ صدم ثانیه
سوم: فرشید محمودی زاویه از بوشهر با رکورد ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه

۵۰متر قورباغه (۱۵-۱۷ سال)
اول: شایان عظیمی از تهران با رکورد ۳۱ ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه
دوم: آرش قبادی از مازندران با رکورد ۳۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه
سوم: محمدرضا بیک محمدی از توابع تهران با رکورد ۳۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه

۵۰متر قورباغه (عموم)
اول: امیرمحمد شجاعی فر از فارس با رکورد ۳۰ ثانیه
دوم: احمدرضا جلالی از فارس با رکورد ۳۰ ثانیه و ۵۷ صدم ثانیه
سوم: وحید اسماعیلی فر از البرز با رکورد ۳۱ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه

۴۰۰ متر مختلط تیمی (۱۵-۱۷ سال)
اول: تیم فارس با رکورد ۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه
دوم: تیم تهران با رکورد ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه
سوم: تیم البرز با رکورد ۴ دقیقه و ۲۹ ثانیه و ۶ صدم ثانیه

۴۰۰ متر مختلط تیمی (عموم)
اول: تیم فارس با رکورد ۴ دقیقه و ۹ ثانیه ۵۶ صدم ثانیه
دوم: تیم البرز با رکورد ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه
سوم: تیم تهران با رکورد ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه

۱۰۰*۴ متر آزاد(۱۵-۱۷ سال)
اول: آرین علیایی از فارس با رکورد ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه
دوم: سجادفرشچی از توابع تهران با رکورد ۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه
سوم: احسان شافعیان از تهران با رکورد ۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه

۱۰۰*۴ متر آزاد (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه
دوم: سجاد ویسانیان از تهران با رکورد ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه
سوم: بهزاد صیاد از تهران با رکورد ۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۵۱ صدم ثانیه

۲۰۰ متر قورباغه (۱۵-۱۷ سال)
اول: آرین علیایی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه و ۸۵ صدم ثانیه
دوم: پیام غلامی از مازندران با رکورد ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۶۹ صدم ثانیه
سوم: شایان عظیمی از تهران با رکورد ۲ دقیقه ۴۸ ثانیه و ۷۷ صدم ثانیه

۲۰۰ متر قورباغه (عموم)
اول: احمدرضا جلالی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه
دوم: مهدی انصاری از آذربایجان شرقی با رکورد ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه
سوم: سجاد ویسانیان از تهران با رکورد ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه

۱۰۰ متر پروانه (۱۵-۱۷ سال)
اول: رهام پیروانی از فارس با رکورد ۱ دقیقه و ۲ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه
دوم: فرهاد اصغری از توابع تهران با رکورد ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۵۴ صدم ثانیه
سوم: علی محمد کرمی از فارس با رکورد ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۸۵ صدم ثانیه

۱۰۰ متر پروانه (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۵۸ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه
دوم: افشین عسگری از البرز با رکورد ۵۸ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه
سوم: امیرمحمدشجاعی فراز فارس با رکورد ۵۹ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه

۱۰۰ متر آزاد (۱۵-۱۷ سال)
اول: رهام پیروانی از فارس با رکورد ۵۵ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه
دوم: آرین علیایی از فارس با رکورد ۵۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه
سوم: نیماعبدالهی از البرز با رکورد ۵۶ ثانیه و ۶۳ صدم ثانیه

۱۰۰ متر آزاد (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۵۴ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه
دوم: آرشام میرزایی از البرز با رکورد ۵۴ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه
سوم: فرشید محمودی از بوشهر با رکورد ۵۵ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه

۴۰۰ متر مختلط انفرادی (۱۵-۱۷ سال)
اول: آرین علیایی از فارس با رکورد ۵ دقیقه و ۲ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه
دوم: ایمان تاکی از اصفهان با رکورد ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه
سوم: علی محمد کرمی از فارس با رکورد ۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه

۴۰۰ متر مختلط انفرادی (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۵ صدم ثانیه
دوم: امید وکیلی از تهران با رکورد ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه
سوم: سجاد ویسانیان از تهران با رکورد ۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه

۱۰۰ متر کرال پشت (۱۵-۱۷ سال)
اول: رهام پیروانی از فارس با رکورد ۱ دقیقه و ۲ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه
دوم: محسن مهمان نواز از خراسان رضوی با رکورد ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۳ صدم ثانیه
سوم: سروش قندچی از آذربایجان شرقی با رکورد ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه

۱۰۰ متر کرال پشت (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۱ دقیقه و ۲ ثانیه و ۷۳ صدم ثانیه
دوم: بهزاد صیاد از تهران با رکورد ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۱۷ صدم ثانیه
سوم: عارف چگینی از البرز با رکورد ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه

۲۰۰ ×۴ آزاد تیمی (۱۵-۱۷ سال)
اول: تیم فارس با رکورد ۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۱۳ صدم ثانیه
دوم: تیم توابع تهران با رکورد ۸ دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه
سوم: تیم تهران با رکورد ۹ دقیقه و ۲۹ صدم ثانیه

۲۰۰ ×۴ آزاد تیمی (عموم)
اول: تیم تهران با رکورد ۸ دقیقه و ۵۲ ثانیه و ۶ صدم ثانیه
دوم: تیم فارس با رکورد ۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه
سوم: آذربایجان شرقی با رکورد ۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه

۲۰۰ متر مختلط انفرادی (۱۵-۱۷ سال)
اول: آرین علیایی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه
دوم: رهان پیروانی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه
سوم: فرهاد اصغری از توابع تهران با رکورد ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه و ۵۷ صدم ثانیه

۲۰۰ متر مختلط انفرادی (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه
دوم: امیرمحمد شجاعی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه
سوم: مهدی انصاری از آذربایجان شرقی با رکورد ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۵۹ صدم ثانیه

۵۰ متر کرال پشت (۱۵-۱۷ سال)
اول: سروش قندچی از آذربایجان شرقی با رکورد ۲۸ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه
دوم: محسن مهمان نواز از خراسان رضوی با رکورد ۲۹ ثانیه و ۷ صدم ثانیه
سوم: رهام پیروانی از فارس با رکورد ۲۹ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه

۵۰ متر کرال پشت (عموم)
اول: بهزاد صیاد از تهران با رکورد ۲۹ ثانیه و ۶۹ صدم ثانیه
دوم: عارف چگینی از البرز با رکورد ۲۹ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه
سوم: افشین عسگری از البرز با رکورد ۳۰ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه

۸۰۰ متر آزاد (۱۵-۱۷ سال)
اول: آرین علیایی از فارس با رکورد ۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۹ صدم ثانیه
دوم: سجاد فرشچی از توابع تهران با رکورد ۹ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۹۵ صدم ثانیه
سوم: ایمان تاکی از اصفهان با رکورد ۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه

۸۰۰ متر آزاد (عموم)
اول: سجاد ویسانیان از تهران با رکورد ۹ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶ صدم ثانیه
دوم: مهرزاد قاسمی از تهران با رکورد ۱۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه
سوم: سیاوش اسماعیلی از البرز با رکورد ۱۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه

۵۰ متر آزاد(۱۵-۱۷ سال)
اول: نیما عبدالهی از البرز با رکورد ۲۵ ثانیه و ۴ صدم ثانیه
دوم: محمد رضا بیگ محمدی از توابع تهران با رکورد ۲۵ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه
سوم:رهام پیروانی از فارس با رکورد ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه

۵۰ متر آزاد (عموم)
اول: احمد رضا جلالی از فارس با رکورد ۲۴ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه
دوم :آرشام میرزایی از البرز با رکورد ۲۵ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه
سوم: افشین عسگری البرز ۲۵ با رکورد ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه
سوم: پوریا پور ابراهیم از تهران با رکورد ۲۵ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه

۲۰۰ متر پروانه (۱۵-۱۷ سال)
اول: محسن مهمان نواز از خراسان رضوی با رکورد ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه
دوم:آرین علیایی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه
سوم: ایمان تاکی از اصفهان با رکورد ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه

۲۰۰ متر پروانه (عموم)
اول: احمدرضا جلالی از فارس با رکورد ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه
دوم: مهرزاد قاسمی از تهران با رکورد ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۶ صدم ثانیه
سوم: فرشید محمودی زاویه از بوشهر با رکورد ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه

۱۰۰ متر قورباغه (۱۵-۱۷ سال)
اول: شایان عظیمی تهران با رکورد ۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه
دوم :عارف صفدر نیا از مازندران با رکورد ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه
سوم: پیام غلامی مازندران با رکورد ۱ دقیقه ۱۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه

۱۰۰ متر قورباغه (عموم)
اول: امیرمحمد شجاعی فر از فارس با رکورد ۱ دقیقه و ۷ ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه
دوم: مهدی انصاری از آذربایجان شرقی با رکورد ۱ دقیقه و ۹ ثانیه و ۳ صدم ثانیه
سوم: سپهر افجه ای از تهران با رکورد ۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۵۹ صدم ثانیه

۱۰۰*۴ متر آزاد تیمی(۱۵-۱۷ سال)
اول: تیم فارس با رکورد ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۳ صدم ثانیه
دوم: تیم البرز با رکورد ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۶۲ صدم ثاینه
سوم: تیم مازندران با رکورد ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۹۴ صدم ثانیه

۱۰۰*۴ متر آزاد تیمی (عموم)
اول: تیم تهران با رکورد ۳ دقفیقه و ۴۶ ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه
دوم: تیم البرز با رکورد ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه
سوم:تیم فارس با رکورد ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب