فعالیت همزمان داوران و مربیان واترپلو در سال ٩٢ غیر مجاز است

فدراسیون شنا اعلام کرد فعالیت همزمان داوران و مربیان واترپلو در سال ٩٢ غیر مجاز است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی واترپلو و با استناد به قوانین فینا، در سال ٩٢ تمامی فعالیت داوران و مربیان واترپلو از یکدیگر تفکیک خواهد شد و فعالیت همزمان در دو حوزه مذکور در مسابقات تحت پوشش فدراسیون شنا، غیر مجاز است.

فدراسیون شنا تاکید کرده است: این تصمیم در راستای نظارت برعملکرد و افزایش سطح کمی و کیفی مربیان و داوران واترپلو اتخاذ شده و می بایست کلیه ذینفعان نسبت به انتخاب فعالیت در یک حوزه به صورت مکتوب هیات های استانی و یا فدراسیون را مطلع نمایند.

image_printپرینت مطلب