فینال لیگ برتر واترپلو (۵)

فینال لیگ برتر واترپلو (عکاس: علیرضا کرمی)