قهرمانی نوجوانان شناگر ایران در فستیوال ترکیه

شناگران ایران در بین پسران به مقام نخست دست یافتند و جام طلا را بالای سر بردند.