لیگ برتر واترپلو گروه B

هفته نخست لیگ برتر واترپلو گروه B (عکاس برنا قاسمی)