مایکل فلپس از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد

شناگر افسانه ای آمریکا در حاشیه رقابت های جهانی بارسلونا از حضور در مسابقات قهرمانی این رشته ورزشی خداحافظی کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ پس از مجمع عمومی فدراسیون جهانی شنا، شیرجه و واترپلو از “مایکل فلپس” قهرمان اسطوره ای شنا تقدیر به عمل آمد.هیات رئیسه فدراسیون جهانی با قدردانی از وی دعوت کرد تا به عنوان مهمان افتخاری ناظر تمام مسابقات زیر مجموعه فینا باشد.
مایکل فلپس پرافتخارترین قهرمان تاریخ المپیک و همچنین رکورد دار کسب بیشترین مدال در یک دوره المپیک است. او در ١٩ سالگی به تنهایی هشت مدال المپیک(شش مدال طلا) را به گردن آویخت. فلپس همچنین در المپیک ٢۰١٢ لندن موفق به کسب شش مدال (چهار طلا و دو نقره) شد تا با مجموع ١٨ مدال رکورددار دریافت بیشترین مدال تاریخ المپیک باشد.
مدال‌های المپیک فلپس:
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۱۰۰ متر پروانه – طلا
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۲۰۰ متر پروانه – طلا
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۲۰۰ متر مختلط طلا
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۴۰۰ متر مختلط طلا
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۲۰۰ متر آزاد برنز
۲۰۰۴ المپیک آتن: ۱۰۰×۴ متر آزاد برنز
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۲۰۰ متر آزاد طلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۱۰۰ متر پروانه طلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۲۰۰ متر پروانه طلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۲۰۰ متر مختلط طلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۴۰۰ متر مختلط مایکل فلپسطلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا
۲۰۰٨ المپیک پکن: ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا
٢۰١٢ المپیک لندن: ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا
٢۰١٢ المپیک لندن: ۲۰۰ متر مختلط طلا
٢۰١٢ المپیک لندن: ۱۰۰ متر پروانه طلا
٢۰١٢ المپیک لندن: ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا
٢۰١٢ المپیک لندن:۲۰۰ متر پروانه نقره
٢۰١٢ المپیک لندن:۱۰۰×۴ متر آزاد نقره

مدال‌های قهرمانی جهان فلپس:
فوکوکا ۲۰۰۱: ۲۰۰ متر پروانه طلا
بارسلونا ۲۰۰۳: ۲۰۰ متر پروانه طلا
بارسلونا ۲۰۰۳: ۲۰۰ متر مختلط طلا
بارسلونا ۲۰۰۳: ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا
بارسلونا ۲۰۰۳: ۱۰۰ متر پروانه نقره
بارسلونا ۲۰۰۳ ۲۰۰×۴ متر آزاد نقره
مونترئال ۲۰۰۵: ۲۰۰ متر آزاد طلا
مونترئال ۲۰۰۵: ۲۰۰ متر مختلط طلا
مونترئال ۲۰۰۵: ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا
مونترئال ۲۰۰۵: ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا
مونترئال ۲۰۰۵: ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا
مونترئال ۲۰۰۵: ۱۰۰ متر پروانه نقره
ملبورن ۲۰۰۷: ۲۰۰ متر آزاد طلا
ملبورن ۲۰۰۷: ۱۰۰ متر پروانه طلا
ملبورن ۲۰۰۷: ۲۰۰ متر پروانه طلا
ملبورن ۲۰۰۷: ۲۰۰ متر مختلط طلا
ملبورن ۲۰۰۷: ۴۰۰ متر مختلط طلا
ملبورن ۲۰۰۷: ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا
ملبورن ۲۰۰۷ ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا
انتهای پیام

image_printپرینت مطلب