مراسم اختتامیه یازدهمین دوره لیگ شنا

مراسم اختتامیه و اهدا جام و مدال لیگ شنا کشور سال ۱۳۹۲ سرزمین موج های آبی مشهد فاتح یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور شد.