ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مرحله دوم لیگ شنا (۳)

مرحله دوم لیگ شنا (عکاس: مهدی عظیمی نژاد)