ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مرحله سوم لیگ شنا (۲)

مرحله سوم لیگ شنا (عکاس: جواد هادی)