مرحله نخست مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور با صدرنشینی موج های آبی به پایان رسید

مرحله نخست دوازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور ،جام خلیج فارس با صدرنشینی تیم سرزمین موج های آبی مشهد(1025 امتیاز) به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله نخست دوازدهمین دوره رقابت های شنای قهرمانی باشگاه های کشور(لیگ برتر) با نام جام خلیج فارس با صدرنشینی تیم سرزمین موج های آبی مشهد به پایان رسید. تیم سرزمین موج های آبی با ۱۰۲۵ امتیاز، نفت تهران با ۹۱۴ و تیم مقاومت با ۸۶۲ امتیاز به ترتیب به مقام اول، دوم و سوم مرحله نخست مسابقات دست یافتند.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز و با حضور ۱۹۰ شناگر، ۱۲ تیم و ۳۴ داور از سراسر کشور در استخر آزادی و به میزبانی تهران برگزار شد.

تیم های بانک حکمت ایرانیان، پایگاه قهرمانی آزادی، سرزمین موج های آبی، شهید شهبازی زنجان، شهید شوشتری آموزشگاه های نیشابور، شین کردستان، مقاومت، موج تهران، ناجیان راستین البرز، نفت تهران، نفت امیدیه و نیل آموزش و پرورش در دوازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور شرکت کردند.

 

*نتایج کامل مرحله نخست مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور:

۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۱-جمال چاوشی فر از تیم نفت تهران: ۰۲.۱۷.۲۰

۲- امیرمحمد شجاعی فر از تیم مقاومت: ۰۲.۱۸.۰۴

۳- سامان خواجگی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۲۲.۸۰

 

ماده ۱۰۰ متر پروانه

۱-افشین عسکری از تیم نفت تهران: ۰۰.۵۸.۸۳

۲- احمدرضا جلالی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۰.۵۹.۲۲

۳- امیرمحمد سرابی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۱.۰۰.۲۰

 

ماده ۱۵۰۰ متر آزاد

۱-آرین علیایی از تیم سرزمین موج های آبی: ۱۷.۲۸.۳۶

۲-رهام پیروانی از تیم مقاومت: ۱۷.۳۶.۲۱

۳-امیرحسین عباسیان از تیم نفت تهران: ۱۸.۰۹.۳۰

 

ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی

۱-سرزمین موج های آبی (میرزایی، خواجگی، قندچی، جلالی): ۰۳.۳۸.۱۰

۲- نفت تهران (شفائیان، عسکری، اکبری، چاوشی فر): ۰۳.۴۵.۱۷

۳-مقاومت (پیروانی، وکیل، شجاعی فر، بیگ محمدی): ۰۳.۴۵.۹۶

 

ماده ۵۰ متر کرال پشت

۱-جمال چاوشی فر از تیم نفت تهران: ۰۰.۲۷.۲۳

۲- سر ش قندچی از تیم سرزمین موج های آبی : ۰۰.۲۸.۳۱

۳- رهام پیروانی از تیم مقاومت: ۰۰.۲۸.۳۸

 

ماده ۲۰۰ متر پروانه

آرین عیلیایی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۱۸.۲۷

۲- امیررضا اصغرزاده از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۲۳.۱۰

۳- امیرعباس امراللهی از تیم موج: ۰۲.۲۴.۵۱

 

ماده ۵۰ متر آزاد

۱-آرشام میرزایی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۰.۲۴.۴۵

۲- پویا جدیدی از تیم نفت امیدیه: ۰۰.۲۴.۹۳

۳- محمدرضا بیک محمدی از تیم مقاومت: ۰۰.۲۵.۱۳

 

ماده ۲۰۰ متر قورباغه

۱-آرمان صیدی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۳۴.۶۷

۲-شایان عظیمی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۳۵.۱۴

۳- امیرمحمد شجاعی فر از تیم مقاومت: ۰۲.۳۶.۱۱

 

ماده ۴۰۰ متر آزاد

۱-آرین علیایی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۴.۲۸.۸۷

۲- امیر اصلان صالحیان از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۴.۳۳.۹۶

۳- علی تاجیک از تیم شهید شوشتری نیشابور: ۰۴.۳۴.۰۲

 

ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی

۱-تیم سرزمین موج های آبی(مهمان نواز، عظیمی، جلالی، میرزایی): ۰۴.۰۶.۱۲

۲-تیم نفت تهران (چاوشی فر، میناسرشت، عسکری، اکبری): ۰۴.۱۲.۱۹

۳-تیم مقاومت(پیروانی، شجاعی فر، عبداللهی، بیک محمدی): ۰۴.۱۲.۳۱

 

ماده ۲۰۰ متر کرال پشت

۱-رهام پیروانی از تیم مقاومت: ۰۲.۱۱.۰۴

۲- محسن مهمان نواز از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۱۹.۵۲

۳- محمد صحافی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۲.۲۱.۴۵

 

ماده ۱۰۰ متر آزاد

۱-جمال چاوشی فر از تیم نفت تهران: ۰۰.۵۳.۶۹

۲- احمدرضا جلالی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۰.۵۴.۲۲

۳- آرشام میرزایی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۰.۵۴.۶۹

 

ماده ۵۰ متر قورباغه

۱- امیرمحمد شجاعی فر از تیم مقاومت: ۰۰.۲۹.۸۸

۲- شایان عظیمی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۰.۳۱.۰۰

۳- آرمان صیدی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۰.۳۲.۴۷

 

ماده ۸۰۰ متر آزاد

۱-آرین علیایی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۹.۱۶.۱۸

۲- امیرحسین عباسیان از تیم نفت تهران: ۰۹.۲۴.۷۰

۳-امیررضا خراسانی از تیم ناجیان راستین البرز: ۰۹.۲۸.۷۸

 

ماده ۴۰۰ متر مختلط انفرادی

۱-احمدرضا جلالی از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۵.۰۹.۴۷

۲- احسان شفائیان فرد از تیم نفت تهران: ۰۵.۱۴.۲۲

۳-سامان سپیددست از تیم موج: ۰۵.۱۵.۶۹
۲۰۰متر آزاد:

۱-احسان شفقیان فر از تیم نفت تهران: ۲.۰۲.۰۶
۲-آرشام میرزایی از تیم سرزمین موج های آبی مشهد: ۲.۰۳.۷۲
۳-احمدرضا جلالی از تیم سرزمین موجهای آبی مشهد: ۲.۰۴.۱۸

۵۰متر پروانه:
۱-افشین عسگری از تیم نفت تهران:  ۲۵.۵۸
۲- رهام پیروانی از تیم مقاومت: ۲۶.۲۶
۳- سروش قندچی از تیم سرزمین موجهای آبی مشهد: ۲۶.۶۰

۱۰۰متر کرال پشت:
۱-جمال چاوشی فر از تیم نفت تهران: ۵۸.۸۸
۲-محسن مهمان نواز از تیم سرزمین موجهای آبی مشهد: ۰۱.۰۱.۰۷
۳- امید وکیلی از تیم مقاومت: ۰۱.۰۳.۱۵

۱۰۰متر قورباغه:
۱-امیر محمد شجاعی فر از تیم مقاومت: ۰۱.۰۸.۱۲
۲-شایان عظیمی از تیم سرزمین موج ها آبی مشهد: ۰۱.۰۹.۸۴
۳-آرمان صیدی از تیم سرزمین موجهای آبی مشهد: ۰۱.۱۱.۵۶

۲۰۰×۴متر آزاد تیمی:
۱-شفاییان-اکبری-عباسیان-چاوشی فر از تیم نفت تهران: ۰۸.۲۱.۶۱
۲-علیایی-میرزایی-صالحیان-خواجگر از تیم سرزمین موج های آبی: ۰۸.۲۳.۷۶
۳-نوبری-کاظمی-نوری-نیک سرشت از تیم بانک حکمت ایرانیان: ۰۹.۰۰.۵۴

 

نتیجه کامل تیمی نخستین مرحله دوازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور:

۱-سرزمین موج های آبی با ۱۰۲۵ امتیاز- مقام اول

۲-نفت تهران با ۹۱۴ امتیاز-مقام دوم

۳-مقاومت با ۸۶۲ امتیاز- مقام سوم

 

فایل نتایج کلی مسابقات

نتایج کلی مسابقات

انتهای پیام

 

image_printپرینت مطلب