مسابقات شنای انتخابی استان تهران برگزار می شود

هیئت شنا استان تهران مسابقات انتخابی تیم های شنا پایتخت را جهت گزینش برترینهای این رشته طی روزهای یکم و دوم شهریور ماه برگزار خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، رقابتهای یاد شده در سه رده سنی (١١-١٢)، (١٣-١۴) و ١۵ سال به بالا در استخر شهید کشواد برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است پیکارهای رده های سنی ١۵ سال به بالا ساعت ٩ صبح و مسابقات رده سنی ١١-١٢ و ١٣-١۴ سال ساعت ١۵ روزهای یکم و دوم شهریور ماه برپا خواهد شد.

image_printپرینت مطلب