ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقات شنای پیشکسوتان برگزار می شود

رقابت های شنای پیشکسوتان به میزبانی استان کردستان آخر هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با تصمیم کمیته شنای پیشکسوتان، مسابقات شنای پیشکسوتان ایران در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آذر ماه به میزبانی استان کردستان برگزار می شود.
استان های اصفهان، کرمانشاه، کیش، قم، آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، تهران،مازندران، توابع تهران، گیلان و خوزستان برای شرکت در این دور از رقابت ها اعلام آمدگی کرده اند.
تاریخ مسابقات:
ورود به اردو: چهارشنبه ۲۷ آذرماه
برگزاری مسابقات: ۲۸/۲۹ آذرماه
خروج از اردو ۳۰ آذرماه

*مواد مسابقات گروه های سنی

۲۵-۲۹ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۳۰-۳۴ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۳۵-۳۹ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۴۰-۴۴ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۴۵-۴۹ سال ۱۰۰ متر قورباغه- ۱۰۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه- ۵۰ متر آزاد-۵۰×۴ متر مختلط انفرادی
۵۰-۵۴ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۵۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه
۵۵-۵۹ سال ۱۰۰ متر آزاد- ۱۰۰ متر قورباغه- ۵۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر پروانه
۶۰-۶۴ سال ۵۰ متر قورباغه- ۵۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر آزاد
۶۵-۶۹ سال ۵۰ متر قورباغه- ۵۰ متر كرال پشت- ۵۰ متر آزاد
۷۰-۷۴ سال ۵۰ متر قورباغه- ۵۰۵۰ متر كرال پشت- متر آزاد
۷۵-۷۹ سال ۵۰ متر آزاد- ۵۰ متر قورباغه
۸۰ سال به بالا ۵۰ متر آزاد- ۵۰ متر قورباغه
۵۰×۴ متر آزاد تيمي مجموع ۱۶۰ سال به بالا
۵۰×۴ متر مختلط تيمي مجموع ۱۴۰ سال به بالا

image_printپرینت مطلب