ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقه تیم های آستانه و افغانستان/ Astana – Afghanistan/ عکس