ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقه تیم های افغانستان و القادسیه/Afghanistan – Al Qadsia/ عکس