مسابقه تیم های نفت امیدیه و زرین معدن آسیا/Naft Omidieh – Zarin Maadan Asia/ عکس